ΣτοχευμενεΣ ΠρωτοβουλιεΣ

Σημεία Στήριξης

Σημεία Στήριξης

Πρόγραμμα ενίσχυσης καινοτόμων, κοινωνικών πρωτοβουλιών

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, σε συνεργασία με το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα και τη Φιλανθρωπική ...

<p><em>Πρόγραμμα ενίσχυσης καινοτόμων, κοινωνικών πρωτοβουλιών</em></p> <p>Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, σε συνεργασία με το <a href="http://www.timafoundation.org/" target="_blank">ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα</a> και τη <a href="http://www.hellenic-hope.org/" target="_blank">Φιλανθρωπική&nbsp;...
Οργάνωση «Hellenic Hope», τον Ιούλιο του 2015 ανακοινώνουν τη δημόσια πρόσκληση για το πρόγραμμα «Σημεία Στήριξης», που απευθύνεται σε μη κερδοσκοπικές και εθελοντικές οργανώσεις ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας. Μέσω του προγράμματος θα χορηγηθούν χρηματοδοτήσεις μέχρι €5.000 σε δράσεις με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας και της αποτελεσματικότητας αλλά και τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού αντίκτυπου στο χώρο των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων.

Τα 3 βασικά κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση είναι:

  1. Η πρωτοτυπία της ιδέας
  2. Ο κοινωνικός αντίκτυπος της προτεινόμενης δράσης
  3. Η αποτελεσματικότητα σε συνδυασμό με το πολλαπλασιαστικό όφελος της προτεινόμενης δράσης

Επιπλέον, σημαντικοί παράγοντες που θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση είναι η συνεργασία με τρίτους, η βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων της προτεινόμενης δράσης, καθώς και το μέγεθος του οργανισμού, δίνοντας προτεραιότητα σε αυτούς με μικρό αριθμό ανθρώπινου δυναμικού. Η επιτροπή αξιολόγησης θα αποτελείται από εκπροσώπους του κάθε Ιδρύματος.

Αναλυτική Περιγραφή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
menuShadow