Περιβαλλον & ΑειφοροΣ Αναπτυξη

Πρόγραμμα "Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Είναι Kαθήκον Mας»"

ΜελετεΣ και Εργα αποκαταστασηΣ του Παρκου

Παρκο ΠεριβαλλοντικηΣ ΕυαισθητοποιησηΣ «ΑντωνηΣ ΤριτσηΣ»

2008

Οι καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν μεγάλο τμήμα της χώρας τον Αύγουστο του 2007 οδήγησαν το Ίδρυμα στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο «Είναι Καθήκον Μας», βασικοί άξονες του οποίου ήταν αφενός η αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών, αφετέρου η πρόληψη ανάλογων καταστάσεων στο μέλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων δράσεων το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση και η Eurobank EFG υλοποίησαν μελέτες και έργα βελτίωσης και αποκατάστασης του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης».

Το Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» έχει έκταση  1,150 στρέμματα και αποτελεί το μεγαλύτερο οργανωμένο πνεύμονα πρασίνου στον αστικό ιστό της Αθήνας. Η ύπαρξη του υγρού στοιχείου σε μεγάλη έκταση του Πάρκου, τόσο με τη μορφή των έξι τεχνητών λιμνών του, όσο και του ομοίως τεχνητού καναλιού, που εξασφαλίζει τη ροή του νερού μεταξύ των λιμνών και την ανακύκλωσή του, καθώς και η πλούσια χλωρίδα και πανίδα του πάρκου, το καθιστούν έναν πραγματικά σπάνιο θησαυρό φυσικού κάλλους και μάλιστα μέσα στον οικιστικό ιστό με στοιχεία μοναδικά, τόσο για τη δυτική Αθήνα, όσο και για ολόκληρη την Αττική.

Στον Πάρκο επίσης δραστηριοποιείται η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία με διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα που συμμετέχουν μαθητές όλως των βαθμίδων από σχολεία όλης της Αττικής. 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο mini site του προγράμματος.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Τι μάθαμε

Το πάρκο Τρίτση με έκταση 1,150 στρέμματα είναι 6 φορές μεγαλύτερο από τον Εθνικό Κήπο και λίγο μικρότερο από το Hyde Park στο Λονδίνο που έχει έκταση 1,420 στρέμματα.

Σπύρου Μουστακλή 23

131 21 Ίλιον Αττικής

Τηλ.: 210 23 23 928

Fax: 210 23 23 453

info@parkotritsi.gr

www.parkotritsi.gr

menuShadow