Επισιτιστικη ασφαλεια

Ο τομέας επισιτιστικής ασφάλειας επικεντρώνεται στην υποστήριξη και αναβάθμιση των διαύλων που διοχετεύουν το περίσσευμα τροφής σε ωφελούμενους που βρίσκονται σε ανάγκη, την παροχή υγιεινών σχολικών γευμάτων σε μαθητές προερχόμενους από οικογένειες που αντιμετωπίζουν υψηλή επισιτιστική ανασφάλεια και τη δημιουργία αποτελεσματικών μηχανισμών και δικτύων διοχέτευσης τροφίμων (διατακτικές, δέματα, παντοπωλεία) για ευάλωτες κατηγορίες πληθυσμού (ηλικιωμένους, ανέργους, μονογονεϊκές οικογένειες). 

Παρόλο που οι αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων χαρακτηρίζονται από υψηλά κόστη και παραμένουν ακόμα ανοιχτά ζητήματα αναφορικά με τη βιωσιμότητα των προγραμμάτων χορηγίας τροφίμων, έχουμε διαπιστώσει ότι η βασική χρηματοδότηση σε συνδυασμό με γεωγραφικά στρατηγικές συνεργασίες μεταξύ μη κυβερνητικών οργανώσεων, εθελοντών, ιδιωτικών φορέων και φορέων του δημοσίου τομέα που λειτουργούν με διαφανείς διαδικασίες μπορεί να οδηγήσει σε αποτελέσματα με πολλαπλασιαστική αξία.

menuShadow