ΔημοσιεΣ ΠροσκλησειΣ

30.04
2014
30.04 2014

Προγραμμα Μαθαινουμε Παρεα - ΕκπαιδευτικεΣ ΔραστηριοτητεΣ στην Πρωτοβαθμια Εκπαιδευση 2014-2015

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, επιθυμώντας να υποστηρίξει τη δημιουργικότητα που αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια της μαθησιακής και εκπαιδευτικής διαδικασίας στο πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να υποβάλουν προτάσεις πρωτότυπων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων οι οποίες θα υλοποιηθούν κατά το σχολικό έτος 2014-15 από νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία παραμεθόριων περιοχών της ηπειρωτικής Ελλάδας. Στόχος της δράσης είναι η ανάδειξη εκείνων των πρωτοβουλιών μέσω των οποίων εξελίσσονται πολύμορφα οι γνώσεις, οι εμπειρίες και οι δεξιότητες των μαθητών τόσο στο σχολικό όσο και στο κοινωνικό τους περιβάλλον, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να δοκιμάσουν καινοτόμες εκπαιδευτικές ιδέες και πρακτικές.  
 

 Βασικές Προϋποθέσεις

·           Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να αφορούν την ένταξη στην εκπαιδευτική πράξη διάφορων μορφών σχολικών ή εξωσχολικών δραστηριοτήτων με σκοπό την αναβάθμιση του συνολικού έργου και του ρόλου του σχολείου.

·           Συμμετοχή μπορούν να δηλώσουν εκπαιδευτικοί από τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία παραμεθόριων περιοχών της χώρας (εκτός από τα νησιά). Δυνατότητα υποβολής προτάσεων έχουν μεμονωμένοι εκπαιδευτικοί ή ολιγομελείς ομάδες εκπαιδευτικών με έναν συντονιστή (συνολικά έως τρείς εκπαιδευτικούς).

·           Η οικονομική υποστήριξη θα πραγματοποιηθεί βάσει του αναλυτικού προϋπολογισμού που θα υποβληθεί μαζί με την πρόταση υλοποίησης της εκπαιδευτικής δράσης και μπορεί να φτάσει κατ’ ανώτατο το ποσό των τριών χιλιάδων Ευρώ (€3.000). Στις επιλέξιμες δαπάνες συμπεριλαμβάνονται κάθε είδους έξοδα για την υλοποίηση του προγράμματος, εξαιρουμένων αμοιβών. Η διαχείριση θα πρέπει να γίνει μέσω της εκάστοτε Σχολικής Επιτροπής.

 

Προετοιμασία Υποβολής Πρότασης

Η υποβολή των προτάσεων προς αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να περιλαμβάνουν στην αναλυτική τους πρόταση τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες:

Τίτλος Δραστηριότητας Σύντομη περιγραφή Στοιχεία συντονιστή και μελών (με σύντομο βιογραφικό, έως 2 σελίδες) Στοιχεία σχολικής μονάδας Περιγραφή της πρότασης σκεπτικό της εκπαιδευτικής δράσης αναλυτική περιγραφή και στόχοι της εκπαιδευτικής δραστηριότητας ύπαρξη προηγούμενων αντίστοιχων πρωτοβουλιών αριθμός και ηλικίες μαθητών που θα εμπλακούν προσδοκώμενα πρακτικά αποτελέσματα της δραστηριότητας Βεβαίωση συντονιστή για ενημέρωση διεύθυνσης του σχολείου Προϋπολογισμός

Πριν την υποβολή, οι ενδίαφερόμενοι παρακαλούνται να συμβουλευθούν τις Συχνές Ερωτήσεις.
 
Η υποβολή των προτάσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέχρι και την Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2014, τη φόρμα που είναι διαθέσιμη εδώ (προσβάσιμη μέσω των τελευταίων εκδόσων των browsers Mozilla Firefox και Google Chrome), όπου, επίσης, υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις μονάδες που εμπίπτουν στο πρόγραμμα, τις αναλυτικές προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση schools@latsis-foundation.org.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η υποβολή μπορεί να γίνει μόνο ηλεκτρονικά μέχρι την Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2014 μέσω της φόρμας που θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

menuShadow