ΔημοσιεΣ ΠροσκλησειΣ

Στην ενότητα αυτή αναρτώνται οι δημόσιες προσκλήσεις που προκηρύσσει το ίδρυμα για την υποβολή αιτήσεων για υποτροφίες, για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Μαθαίνουμε Παρέα» και για άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα. Αυτή την περίοδο δεν υπάρχει κάποια ενεργή Δημόσια Πρόσκληση.
04.05
2018

Προκηρυξη Μεταπτυχιακων Υποτροφιων Ακαδημαϊκου ετουΣ 2018-2019

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση με σκοπό την στήριξη οικονομικά ασθενών φοιτητών στις παρούσες δυσμενείς κοινωνικά συνθήκες στην Ελλάδα, οι οποίοι έχουν αριστεύσει κατά τις προπτυχιακές σπουδές τους, και προκειμένου να έχουν την ευκαιρία απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, προκηρύσσει τη χορήγηση 20 υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Master’s) σε όλα τα επιστημονικά πεδία για πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
21.03
2018

ΤριτοΣ ΚυκλοΣ ΠρογραμματοΣ «Σημεια ΣτηριξηΣ»

menuShadow