Νεα & ΑνακοινωσειΣ

Δύο Θέσεις Μερικής Απασχόλησης προσφέρει το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, για τις  βιβλιοθήκες της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών (Blegen και Γεννάδειο) 2015-2016 11.06.2015 Δυο ΘεσειΣ ΜερικηΣ ΑπασχολησηΣ προσφερει το ΚοινωφελεΣ Ιδρυμα Ιωαννη Σ. Λατση, για τιΣ βιβλιοθηκεΣ τηΣ ΑμερικανικηΣ ΣχοληΣ Κλασικων Σπουδων (Blegen και Γενναδειο) 2015-2016 Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 15 Ιουνίου 2015 Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση προσφέρει δύο θέσεις μερικής απασχόλησης για τις βιβλιοθήκες της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών (Blegen και Γεννάδειο) σε νέους βιβλιοθηκονόμους προκειμένου να αναπτύξουν τις καταλογογραφικές τους δεξιότητες,...
menuShadow