ΚαταλογοΣ Χρηματοδοτουμενων Φορεων

ΑΡΧΙΚΑ ( Α-Ω )

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΧΡΟΝΙΑ

SC!FY - Science for You

Αμφικτύωνος 17

11851 Αθήνα

Τηλ. 211 0149 973

Email: info@scify.org

http://www.scify.gr/site/el/

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ

menuShadow