ΚαταλογοΣ Χρηματοδοτουμενων Φορεων

ΑΡΧΙΚΑ ( Α-Ω )

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΧΡΟΝΙΑ

Filmicon: Journal of Greek Film Studies

Ομήρου 47,

10672 Αθήνα

filmiconjournal@gmail.com

www.filmiconjournal.com (κυρίως στα Αγγλικά)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ

menuShadow