ΚαταλογοΣ Χρηματοδοτουμενων Φορεων

ΑΡΧΙΚΑ ( Α-Ω )

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΧΡΟΝΙΑ

Cognitive and Experimental Economics Laboratory (CEEL), Τμήμα Οικονομικών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο του Trento

Via Inama, 5

38122 Trento

Τηλ.: +39 (0) 461 282 313

Fax: +39 (0) 461 282 222

ceel@economia.unitn.it

www-ceel.economia.unitn.it

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ

<p>17th Trento Summer School on Macroeconomic Coordination and Externalities&nbsp;</p>

17th Trento Summer School on Macroeconomic Coordination and Externalities 

Cognitive and Experimental Economics Laboratory (CEEL), Τμήμα Οικονομικών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο του Trento
<p>16<sup>0 </sup>ΔιεθνεΣ Θερινο Σχολειο &laquo;Intensive Course on Inequality and the Changing Distribution of Income&raquo;</p>
Θερινα Σχολεια Πανεπιστημιου Trento

160 ΔιεθνεΣ Θερινο Σχολειο «Intensive Course on Inequality and the Changing Distribution of Income»

Cognitive and Experimental Economics Laboratory (CEEL), Τμήμα Οικονομικών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο του Trento
<p>15<sup>0 </sup>ΔιεθνεΣ Θερινο Σχολειο &laquo;Intensive Course on Financial Crises&raquo;</p>
Θερινα Σχολεια Πανεπιστημιου Trento

150 ΔιεθνεΣ Θερινο Σχολειο «Intensive Course on Financial Crises»

Cognitive and Experimental Economics Laboratory (CEEL), Τμήμα Οικονομικών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο του Trento
<p>14<sup>0</sup> ΔιεθνεΣ Θερινο Σχολειο &laquo;Intensive Course in Modularity and Design for Innovation&raquo;</p>
Θερινα Σχολεια Πανεπιστημιου Trento

140 ΔιεθνεΣ Θερινο Σχολειο «Intensive Course in Modularity and Design for Innovation»

Cognitive and Experimental Economics Laboratory (CEEL), Τμήμα Οικονομικών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο του Trento
<p>13<sup>0</sup> ΔιεθνεΣ Θερινο Σχολειο &laquo;Intensive Course in Market Design: Theory and Pragmatics&raquo;</p>
Θερινα Σχολεια Πανεπιστημιου Trento

130 ΔιεθνεΣ Θερινο Σχολειο «Intensive Course in Market Design: Theory and Pragmatics»

Cognitive and Experimental Economics Laboratory (CEEL), Τμήμα Οικονομικών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο του Trento
<p>12<sup>0</sup> ΔιεθνεΣ Θερινο Σχολειο &laquo;Evolution of Social Preferences&raquo;</p>
Θερινα Σχολεια Πανεπιστημιου Trento

120 ΔιεθνεΣ Θερινο Σχολειο «Evolution of Social Preferences»

Cognitive and Experimental Economics Laboratory (CEEL), Τμήμα Οικονομικών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο του Trento
<p>11<sup>0</sup> ΔιεθνεΣ Θερινο Σχολειο &laquo;Intensive Course in Macroeconomics and Financial Crises&raquo;</p>
Θερινα Σχολεια Πανεπιστημιου Trento

110 ΔιεθνεΣ Θερινο Σχολειο «Intensive Course in Macroeconomics and Financial Crises»

Cognitive and Experimental Economics Laboratory (CEEL), Τμήμα Οικονομικών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο του Trento
<p>10<sup>0</sup> ΔιεθνεΣ Θερινο Σχολειο &laquo;Intensive Course in Networks and Innovation&raquo;</p>
Θερινα Σχολεια Πανεπιστημιου Trento

100 ΔιεθνεΣ Θερινο Σχολειο «Intensive Course in Networks and Innovation»

Cognitive and Experimental Economics Laboratory (CEEL), Τμήμα Οικονομικών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο του Trento
menuShadow