ΚαταλογοΣ Χρηματοδοτουμενων Φορεων

ΑΡΧΙΚΑ ( Α-Ω )

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΧΡΟΝΙΑ

Centre for Byzantine, Ottoman & Modern Greek Studies, Institute of Archaeology and Antiquity, University of Birmingham

Edgbaston

Birmingham, B15 2TT

United Kingdom

Τηλ.: +44 (0) 121 414 5497

Fax: +44 (0) 121 414 3971

iaa@lists.bham.ac.uk

www.birmingham.ac.uk

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ

menuShadow