ΚαταλογοΣ Χρηματοδοτουμενων Φορεων

ΑΡΧΙΚΑ ( Α-Ω )

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΧΡΟΝΙΑ

70ο Δημοτικό σχολείο Αθηνών

Καλλισπέρη 1

117 42 Αθήνα

Τ: 2109220534 

Φ: 2109220534

E: mail@70dim-athin.att.sch.gr
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ

menuShadow