ΚαταλογοΣ Χρηματοδοτουμενων Φορεων

ΑΡΧΙΚΑ ( Α-Ω )

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΧΡΟΝΙΑ

2ο Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Καλύμνου

85200 Κάλυμνος

Τηλ.: 22430 22 232

2dim-kalymn.dod.sch.gr/ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ

menuShadow