ΚαταλογοΣ Χρηματοδοτουμενων Φορεων

ΑΡΧΙΚΑ ( Α-Ω )

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΧΡΟΝΙΑ

2ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου

Αθ. Καρπενησιώτη 21
36100, Καρπενήσι
Τηλ: 2237022777
Εmail: mail@2dim-karpen.eyr.sch.gr

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ

menuShadow