ΚαταλογοΣ Χρηματοδοτουμενων Φορεων

ΑΡΧΙΚΑ ( Α-Ω )

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΧΡΟΝΙΑ

2ο 4/θ Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού

Ζευγολατιό Κορινθίας

20001, Ζευγολατιό

Τηλ: 27410 51870

Email: mail@2dim-.zevgol.kor.sch.gr

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ

menuShadow