ΚαταλογοΣ Χρηματοδοτουμενων Φορεων

ΑΡΧΙΚΑ ( Α-Ω )

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΧΡΟΝΙΑ

21ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών - Πλατεία Αμερικής

Κύπρου 43

112 53 Αθήνα

Τ: 210 8652643

Ε: 21dimath@sch.gr

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ

menuShadow