Πρόγραμμα «Μαθαίνουμε Παρέα» 2016-2017

Τον Σεπτέμβριο του 2016 το Ίδρυμα ανακοίνωσε τη νέα δημόσια πρόσκληση του προγράμματος για το σχολικό έτος 2016-2017 η οποία για πρώτη φορά εστίαζε σε μονάδες της Αττικής, και πιο συγκεκριμένα σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία των διευθύνσεων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ά Αθήνας, Πειραιά, Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής. Η αρμόδια επιτροπή του Ιδρύματος επέλεξε 17 προτάσεις η υλοποίηση των οποίων ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2016. 

Στο video παρουσιάζεται μια σύνοψη των δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν τη σχολική χρονιά 2016-17.

 

menuShadow