Επιστημονικές Μελέτες 2012 - Επιστήμες της Ζωής

Στο βίντεο παρουσιάζονται οι ερευνητικές ομάδες που εκπόνησαν μελέτη στο πλαίσιο του προγράμματος "Επιστημονικές Μελέτες 2013" στις Επιστήμες της Ζωής. Μέλη των ομάδων μιλούν για τα ερωτήματα που έθεσαν και τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της έρευνας. Περισσότερες πληροφορίες για τα αποτελέσματα της έρευνας είναι διαθέσιμες εδώ.

menuShadow