Πολυμεσα

Από το 1997, με τη χρηματοδότηση του Ομίλου Λάτση και του Τραπεζικού Ομίλου Eurobank και εν συνεχεία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, εκδίδεται κάθε χρόνο τόμος αφιερωμένος σε ένα αρχαιολογικό μουσείο της χώρας, με σκοπό τη δημιουργία μιας σειράς λευκωμάτων που, με την επιστημονική εγκυρότητα και την αισθητική τους προσέγγιση, συμβάλλουν στη βαθύτερη γνώση και κατανόηση των επιμέρους σελίδων της ιστορίας του ελληνικού πολιτισμού. Οι εκδόσεις αυτές δεν διατίθενται στο εμπόριο αλλά διανέμονται δωρεάν σε επιλεγμένους αποδέκτες, μεταξύ των οποίων πανεπιστήμια, βιβλιοθήκες, μουσεία, αρχαιολογικές υπηρεσίες και σχολές, ιδρύματα και άλλους φορείς πολιτισμού και έρευνας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο Μαραθών και το Αρχαιολογικό Μουσείο

Ο Μαραθων και το Αρχαιολογικο Μουσειο

Συγγραφέας : Γεώργιος Σταϊνχαουερ
Έτος Έκδοσης : 2009
©Copyright : Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση / Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.
ISBN : 978-960-89339-5-8
Εκδόσεις : ΟΛΚΟΣ
Αριθμός σελίδων : 335

Ο παρών αφιερωματικός τόμος περιέχει φωτογραφίες εκθεμάτων και μνημείων από το μουσείο και τον αρχαιολογικό χώρο του Μαραθώνα, καθώς και από άλλα μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, όπως αναφέρονται αναλυτικά στην σελίδα 329 του παρόντος τόμου. Το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα (copyright) επί των απεικονιζομένων αρχαίων και επί των φωτογραφιών και το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων εισπράττει τα τέλη δημοσίευσης αυτών (v. 3028/2002)

menuShadow