Πολυμεσα

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να ξεφυλλίσετε όλες τις εκδόσεις του Κύκλου των Μουσείων, άλλες εκδόσεις με αντικείμενο τον πολιτισμό, την τέχνη και την ιστορία και να παρακολουθήσετε σύντομα βίντεο που παρουσιάζουν με εύληπτο τρόπο αρκετές από τις δράσεις του Ιδρύματος, είτε αυτές αφορούν σε μεμονωμένες χρηματοδοτήσεις είτε σε χρηματοδοτικά προγράμματα.

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

Προϊστορική Θήρα

Προϊστορικη Θηρα

Συγγραφέας : Χρίστος Ντούμας
Έτος Έκδοσης : 2016
©Copyright : Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, 2016
ISBN : 978-618-82150-1-6
Εκδόσεις : Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση
Αριθμός σελίδων : 328

Ο παρών αφιερωματικός τόμος περιέχει φωτογραφίες μνημείων και εκθεμάτων από τον αρχαιολογικό χώρο του Ακρωτηρίου Θήρας και το Μουσείο Προϊστορικής Θήρας, αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, καθώς και από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα (copyright) επί των απεικονιζόμενων αρχαίων και επί των φωτογραφιών και το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων εισπράττει τα τέλη δημοσίευσης αυτών (Ν. 3028/2002). Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού παραμένει αποκλειστικά αρμόδιο για την παραχώρηση νέας άδειας χρήσης των φωτογραφιών σε οποιονδήποτε τρίτο.

ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

menuShadow