ΠολιτισμοΣ

Προγραμμα Μουσικων Υποτροφιων «Μικροι Μουσικοι»  

Ωδειον Αθηνων

2016

 

Το πρόγραμμα «Μικροί Μουσικοί» σχεδιάστηκε το 2013 από το Ωδείον Αθηνών σε συνεργασία με το Ίδρυμα, το οποίο χρηματοδότησε αποκλειστικά τα πρώτα 3 χρόνια λειτουργίας του. Στόχος είναι η ενίσχυση της μουσικής παιδείας στην Ελλάδα, με τη διαμόρφωση ειδικού προγράμματος υποτροφιών για παιδιά των οποίων οι οικογένειες αδυνατούν να αντιμετωπίσουν το κόστος των διδάκτρων λόγω της οικονομικής κρίσης.

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-12 ετών από όλη την Αττική, τα οποία είτε έχουν ήδη παρακολουθήσει μαθήματα μουσικής είτε είναι αρχάριοι και παράλληλα δεν έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν λόγω οικονομικής δυσχέρειας. Επιδίωξη είναι σταδιακά να δημιουργηθεί ταμείο υποτρόφων, το οποίο θα ενισχύεται οικονομικά από φορείς και ιδιώτες που επιθυμούν να συνδράμουν την πρωτοβουλία αυτή.

 

Οι υποτροφίες δίδονται με βάση κριτήρια που συνδυάζουν την αριστεία και την κοινωνική ευαισθησία, καλύπτοντας για κάθε μαθητή τα δίδακτρα σε ποσοστό από 50% έως 100%. Η επιλογή γίνεται κατόπιν ακροάσεων και για την ανανέωση της υποτροφίας τους είναι απαραίτητο να έχουν άριστη επίδοση. Η εκπαίδευσή τους περιλαμβάνει μαθήματα θεωρίας, οργάνου, συμμετοχή σε μουσικά σύνολα (για τους πιο προχωρημένους) και υποχρεωτική συμμετοχή στη χορωδία των «Μικρών Μουσικών», η οποία κατά καιρούς έχει συμμετάσχει σε συναυλίες σε χώρους όπως το Ωδείο Ηρώδου Αττικού, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών κ.ά..

 

  • 50 παιδιά έλαβαν υποτροφία από το πρόγραμμα κατά την πρώτη τριετία λειτουργίας του, από το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 έως το 2015-16.
  • Το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 η κατανομή στα ατομικά μαθήματα οργάνου ήταν: 9 παιδιά πιάνο, 5 βιολί3 άρπα2 κιθάρα, 2 κλαρινέτο1 βιολοντσέλο.
  • Κατά μέσο όρο οι υπότροφοι έχουν 5 ώρες μαθημάτων την εβδομάδα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Ρηγίλλης & Βασ. Γεωργίου Β' 17-19

10675 Αθήνα

Τηλ.: 210 72 40 673

Fax: 210 72 11 530

info@odeionathinon.gr

www.odeionathinon.gr

menuShadow