ΠολιτισμοΣ

1η Συναντηση τηΣ ΑτυπηΣ ΟμαδαΣ εργασιαΣ (Informal Reflection Group), στο πλαισιο τηΣ ΕπικουρικηΣ ΕπιτροπηΣ (Subsidiary Committee) τηΣ ΣυμβασηΣ UNESCO 1970

Υπουργειο Πολιτισμου και Αθλητισμου - Γενικη Γραμματεια  

2016

Πραγματοποιήθηκε από την Παρασκευή 3 έως την Κυριακή 5 Ιουνίου, στους Δελφούς, η 1η συνάντηση της άτυπης ομάδος εργασίας (Informal Reflection Group), στο πλαίσιο της Επικουρικής Επιτροπής (Subsidiary Committee) της Σύμβασης UNESCO 1970 (Σύμβαση για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών από την παράνομη διακίνηση), για τη σύσταση της οποίας πρωτοστάτησε η Ελλάδα.

Στη συνάντηση, η οποία έλαβε χώρα στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, συμμετείχαν εμπειρογνώμονες, από 17 χώρες ανά τον κόσμο και από Διεθνείς Οργανισμούς (UNESCO, INTERPOL, UNIDROIT). Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Μαρία Ανδρεαδάκη – Βλαζάκη, η οποία διατελεί πρόεδρος της εν λόγω Επιτροπής εκλεγμένη σε αυτή τη θέση από το Σεπτέμβριο του 2015 από επιστημονικό προσωπικό του Υπουργείου και από εκπροσώπους άλλων φορέων (Υπουργείο Εξωτερικών, Ελληνική Αστυνομία, Υπουργείο Οικονομικών, Περιφέρεια Ηπείρου, Δήμος Δελφών).

Οι εργασίες της συνάντησης επικεντρώθηκαν σε εξειδικευμένα θέματα για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από την παράνομη διακίνησή της και συγκεκριμένα, την ενίσχυση της συνεργασίας της διεθνούς κοινότητας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση  του παράνομου εμπορίου πολιτιστικών αγαθών, ιδίως διαδικτυακά, και την προτυποποίηση και ομογενοποίηση των διαδικασιών για την κατάσχεση και επιστροφή παρανόμως διακινηθεισών αρχαιοτήτων. Επιπρόσθετα, συζητήθηκαν εκτεταμένα και τα αποτελέσματα της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι (30 Μαρτίου 2015), υπό την αιγίδα της ΟΥΝΕΣΚΟ, της Επικουρικής Επιτροπής και της Ένωσης Γαλλικών Οίκων Δημοπρασιών.

Η συνάντηση οργανώθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και υλοποιήθηκε με την γενναιόδωρη υποστήριξη της ΟΥΝΕΣΚΟ και του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, ενώ τα συμπεράσματά της θα υιοθετηθούν κατά την 4η Τακτική Σύνοδο της Επικουρικής Επιτροπής στο Παρίσι τον Σεπτέμβριο 2016.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Μπουμπουλίνας 20-22

10682 Αθήνα

Τηλ.: 213 13 22 100

Φαξ: 210 8201 138

Email: grplk@culture.gr

Ιστοσελίδα: http://www.yppo.gr

menuShadow