Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

Ρυθμιση τηΣ εκφρασηΣ και του μεταβολισμου τηΣ προδρομηΣ αμυλοειδουΣ πρωτεϊνηΣ απο την οικογενεια των πρωτεϊνων Hu

Ιδρυμα Ιατροβιολογικων Ερευνων τηΣ ΑκαδημιαΣ Αθηνων (ΙΙΒΕΑΑ)

2015

Το β-αμυλοειδές πεπτίδιο, που συσσωρεύεται στον εγκέφαλο ασθενών με νόσο Alzheimer (AD), προκύπτει από την πρωτεόλυση της πρόδρομης αμυλοειδούς πρωτεΐνης (ΑΡΡ). H ΑΡΡ παρατηρείται σε τρεις κυρίως ισομορφές προερχόμενες από εναλλακτικό μάτισμα: τις καθολικές ΑΡΡ770 και ΑΡΡ751, και τη νευρωνική και λιγότερο αμυλοειδογενή ΑΡΡ695. Προκαταρτικά πειράματά μας υποδεικνύουν ότι οι νευρωνικές πρωτεΐνες Hu μπορεί να συμμετέχουν στο εναλλακτικό μάτισμα της ΑΡΡ ευνοώντας της παραγωγή της ΑΡΡ695. Οι νευρωνικές Hu έχουν εμπλακεί σε διαδικασίες μνήμης/μάθησης και τα επίπεδά τους, όπως και αυτά της ΑΡΡ695, μειώνονται στην ΑD. Με την παρούσα πρόταση στοχεύουμε να μελετήσουμε το μηχανισμό μετα-μεταγραφικής ρύθμισης της έκφρασης της ΑΡΡ από τις πρωτεΐνες Ηu, καθώς και την επίδρασή τους στον τρόπο καταβολισμού της ΑΡΡ. Τα αποτελέσματα της προτεινόμενης μελέτης θα συμβάλλουν σημαντικά στην κατανόηση του μηχανισμού ρύθμισης της έκφρασης και του καταβολισμού της ΑΡΡ, γεγονός που θα βοηθήσει στον εντοπισμό νέων στόχων για θεραπευτικές προσεγγίσεις έναντι της AD.

Η συγκεκριμένη μελέτη αξιολογήθηκε και χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο της επιδίωξης του Ιδρύματος να ενισχύσει επιστημονικές ομάδες των οποίων όλα τα μέλη είναι κάτω των 40 ετών.

Συντονίστρια:

Αποστολία Φραγκούλη, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών

Ομάδα Μελέτης:

Επαμεινώνδας Δοξάκη, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών

Πελαγία Κουκουράκη, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών

Σωρανού Εφεσίου 4

11527 Αθήνα

Τηλ.: 2106597000

Φαξ: 2106597545

www.bioacademy.gr/about?lang=gr

menuShadow