Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

Πρωτεϊνικα εργαλεια για τον προγραμματισμο τηΣ κυτταρικηΣ λειτουργιαΣ στη συνθετικη βιολογια

Εθνικο Ιδρυμα Ερευνων

2015

Συνθετική βιολογία είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή νέων βιολογικών εργαλείων, διατάξεων και συστημάτων, και ο ανα-σχεδιασμός υπαρχόντων φυσικών βιολογικών συστημάτων για χρήσιμες εφαρμογές. Η επίτευξη των παραπάνω στόχων, ωστόσο, προϋποθέτει την ανάπτυξη μοριακών εργαλείων που θα επιτρέπουν τον ακριβή έλεγχο της λειτουργίας διαφόρων βιολογικών συστημάτων. Οι πρωτεΐνες αποτελούν το λειτουργικό μόριο της ζωής και, ως εκ τούτου, η ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων που επιτρέπουν τον ελέγχο της δραστικότητας αυτών ενδέχεται να επιτρέψει τον εξειδικευμένο έλεγχο και προγραμματισμό της συμπεριφοράς εμβίων κυττάρων και οργανισμών. Στην παρούσα πρόταση, περιγράφεται η ανάπτυξη νέων πρωτεϊνικών εργαλείων για την επίτευξη γρήγορου και εξειδικευμένου ελέγχου επί της λειτουργίας επιλεγμένων πρωτεϊνικών στόχων. Στη συνέχεια, τα νέα αυτά εργαλεία θα χρησιμοποιηθούν ώστε να επιτευχθεί εξειδικευμένος προγραμματισμός της λειτουργίας και της συμπεριφοράς ζωντανών βακτηριακών κυττάρων. Τα πρωτεϊνικά εργαλεία που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του παρόντος έργου αναμένεται να εξελιχθούν σε πολύτιμα βιολογικά εξαρτήματα για εφαρμογές στη συνθετική βιολογία.

Η συγκεκριμένη μελέτη αξιολογήθηκε και χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο της επιδίωξης του Ιδρύματος να ενισχύσει επιστημονικές ομάδες των οποίων όλα τα μέλη είναι κάτω των 40 ετών.

Συντονιστής:

Γεώργιος Σκρέτας, Εθνικό Ίδρυμα  Ερευνών\

Ομάδα Μελέτης

Σοέμπ Αχμάντ, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
 

Βασιλέως Κωνσταντίνου 48

11635 Αθήνα

Τηλ.: 210 72 73 516

Fax: 210 72 46 618

eie@eie.gr

www.eie.gr

menuShadow