Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

Μελετη των μηχανισμων αναγεννησηΣ του μυοκαρδιου χρησιμοποιωνταΣ ωΣ πειραματικο μοντελο το zebrafish

Ιδρυμα Ιατροβιολογικων Ερευνων τηΣ ΑκαδημιαΣ Αθηνων (ΙΙΒΕΑΑ)

2015

Η καρδιά των θηλαστικών έχει περιορισμένη ικανότητα αναγέννησης μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου. Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι στις πρώτες μέρες μετά την γέννηση, οι ποντικοί επιδεικνύουν μια αναγεννητική ικανότητα αλλά αυτή χάνεται μετά την 7η μέρα. Σε αντίθεση, το ψάρι zebrafish έχει την ικανότητα ολικής αναγέννησης του μυοκαρδιακού ιστού σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Μελέτες στο zebrafish έχουν αποκαλύψει κάποια σηματοδοτικά μονοπάτια τα οποία ενεργοποιούνται (Fgf) κατά την αναγέννηση του μυοκαρδίου και τους κυτταρικούς τύπους που εμπλέκονται (επικάρδιο). Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η ιδέα της ανακάλυψης και επαγωγής σηματοδοτικών μονοπατιών για την αναγέννηση του μυοκαρδίου να κερδίζει όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον των ερευνητών. Στο εργαστήριο χρησιμοποιούμε την τεχνική της κρυοπληξίας ως μοντέλο εμφράγματος του μυοκαρδίου για να μελετήσουμε την αναγέννηση της καρδιάς στο zebrafish. Προτείνουμε την ανακάλυψη μέσω γονιδωματικής μελέτης όλων των σηματοδοτικών μονοπατιών τα οποία επάγονται ή καταστέλλονται κατά τη διάρκεια της αναγέννησης του μυοκαρδίου

Συντονιστής:

Δημήτρης Μπέης, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημία Αθηνών

Ομάδα Μελέτης

Νικόλαος Τσίγκας, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημία Αθηνών

 

Σωρανού Εφεσίου 4

11527 Αθήνα

Τηλ.: 2106597000

Φαξ: 2106597545

www.bioacademy.gr/about?lang=gr

menuShadow