Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

Αναπτυξη μιαΣ πληρουΣ και επικυρωμενηΣ μεθοδου για τον προσδιορισμο των πολυφαινολων του ελαιολαδου που σχετιζονται με τον ισχυρισμο υγειαΣ του Ευρωπαϊκου κανονισμου 432/2012

Τμημα ΦαρμακευτικηΣ, Εθνικο και Καποδιστριακο Πανεπιστημιο Αθηνων (ΕΚΠΑ)

2015

Ο κανονισμός 432/2012 της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον ισχυρισμό υγείας του ελαιολάδου δίνει τη δυνατότητα σε ένα σημαντικό αριθμό ελαιολάδων να φέρουν ισχυρισμό υγείας και έτσι να αποκτήσουν πολύ μεγαλύτερη αξία. Ως τώρα δεν υπάρχει κάποια πλήρης και επίσημα αναγνωρισμένη μέθοδος για την μέτρηση των συστατικών που ορίζει ο κανονισμός. Η ερευνητική μας ομάδα έχει αναπτύξει μια πρωτότυπη μέθοδο που βασίζεται στη φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού και η οποία επιτυγχάνει άμεση και ταχεία μέτρηση. Η μέθοδος μας προσδιορίζει ως τώρα τα τέσσερα βασικότερα συστατικά αλλά με βεβαιότητα μπορεί να επεκταθεί ώστε να προσδιορίζει όλα τα συστατικά και έτσι να γίνει η πληρέστερη και πιο αξιόπιστη μέθοδος. Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με το κέντρο ελαιολάδου του πανεπιστημίου της Καλιφόρνια μας δίνεται η δυνατότητα να βελτιστοποίησουμε και να ολοκληρώσουμε τη μέθοδο και να την επικυρώσουμε σε δυο διαφορετικά εργαστήρια ώστε να εξελιχθεί σε μέθοδο αναφοράς που θα μπορούσε να υιοθετηθεί από τους διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης.

Συντονιστής:

Προκόπιος Μαγιάτης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ομάδα Μελέτης:

Παναγιώτης Διαμαντάκος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ελένη Μέλλιου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ευγενία Μουσούρη, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου

15771 Αθήνα

Τηλ.: 210 72 74 193, 210 72 74 351

Fax: 210 72 74 059

secr@pharm.uoa.gr

www.pharm.uoa.gr

menuShadow