Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

Χρωμοσωμικη κοχεζινη: συνδεση τηΣ γηρανσηΣ με τουΣ μηχανισμουΣ αποκρισηΣ σε βλαβεΣ του DNA σε ωοκυτταρα θηλαστικων

Τμημα Βιολογικων Εφαρμογων & Τεχνολογιων Πανεπιστημιο, Ιωαννινων

2014

Στις μέρες μας, η αυξανόμενη τάση της γυναίκας να αναβάλλει την τεκνοποιία, έχει οδηγήσει σε αύξηση της υπογονιμότητας, της εμφάνισης εγκυμοσυνών με χρωμοσωμικές ανωμαλίες και της αναζήτησης θεραπειών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Η προχωρημένη αναπαραγωγική ηλικία της μητέρας αποτελεί αποδεδειγμένα τον κύριο παράγοντα κινδύνου εμφάνισης γενομικής αστάθειας. Χαρακτηριστικά, η πιθανότητα εμφάνισης τρισωμικής εγκυμοσύνης αυξάνεται από μόνο 2% για μία γυναίκα 20 ετών σε περίπου 35% στα 40 έτη [1]. Εγκυμοσύνες εμβρύων με χρωμοσωμικές ανωμαλίες μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στην υγεία της μητέρας, αποβολή του εμβρύου και χρόνια στειρότητα, ενώ εκείνες που καταλήγουν σε γεννήσεις προκαλούν πολύ σοβαρές αναπτυξιακές δυσλειτουργίες στο έμβρυο. Βασικές αιτίες της εμφάνισης χρωμοσωμικών ανωμαλιών αποτελούν η απώλεια του συμπλόκου της κοχεζίνης αλλά και η ελλιπής αντιμετώπιση βλαβών του γενετικού υλικού των ωοκυττάρων [2-6]. Με τη μελέτη επιδιώκεται να προσδιορισθεί σε ωοκύτταρα θηλαστικών ο ρόλος της κοχεζίνης και των βλαβών του DNA στην εμφάνιση ηλικιακά-εξαρτώμενων χρωμοσωμικών ανωμαλιών.

Τελική αναφορά

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Συντονιστής:

Πέτρος Μαραγκός, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ομάδα Μελέτης

Rolf Jessberger, Καθηγητής και Διευθυντής του Ινστιτούτου Χημείας της Φυσιολογίας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Δρέσδης

Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων

45110 Ιωάννινα

Τηλ.: 26510 07 265

Φαξ: 26510 07 406

grambet@cc.uoi.gr

www.bat.uoi.gr/

menuShadow