Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

Προθυμια πληρωμηΣ των καταναλωτων για αγροτικα προϊοντα διαπιστευμενα οτι διασφαλιζουν δικαιεΣ συνθηκεΣ εργασιαΣ

Τμημα ΑγροτικηΣ ΟικονομιαΣ & ΑναπτυξηΣ, Γεωπονικο Πανεπιστημιο Αθηνων

2014

Πρόσφατα, έχει παρατηρηθεί μια έξαρση των περιστατικών εκμετάλλευσης της εργασίας στον ελληνικό αγροτικό τομέα. Το έργο αυτό θα επιδιώξει να αξιολογήσει τους ισχυρισμούς των αγροτών που υποστηρίζουν ότι προκειμένου να διατηρήσουν τις τιμές της αγοράς σε επίπεδα που οι καταναλωτές είναι πρόθυμοι να πληρώσουν καθώς και για να είναι ανταγωνιστικοί σε σχέση με τα εισαγόμενα αγροτικά προϊόντα, δεν μπορούν να αντέξουν το κόστος πρόσθετων παροχών (επιδόματα στέγασης, εγκαταστάσεις προσωπικής υγιεινής, υγειονομική περίθαλψη κ.λ.π.) προς τους εργαζόμενους. Έτσι, εξαναγκάζονται να καταφεύγουν σε παράνομες πρακτικές απασχόλησης. Θα διεξάχθούν έρευνες βασισμένες σε ερωτηματολόγια με την χρήση δύο δημοφιλών μεθόδων δηλούμενων προτιμήσεων (Ενδεχόμενη Αποτίμηση και Πειράματα Επιλογής) για να εκμαιευθεί η αποτίμηση των καταναλωτών για αγροτικά προϊόντα που έχουν πιστοποιηθεί για την εξασφάλιση δίκαιων συνθηκών εργασίας (π.χ. παροχή ελάχιστου μισθού, αξιοπρεπούς στέγασης κλπ.) για τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε όλα τα στάδια παραγωγής τους. Η μελέτη αυτή θα επιτρέψει την εξαγωγή συμπερασμάτων για τον βαθμό στον οποίο το κόστος της παροχής δίκαιων συνθηκών εργασίας μπορεί να αποσβεστεί από τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, μέσω των τιμών της αγοράς, και συνεπώς για το κατά πόσο οι ισχυρισμοί των αγροτών είναι άστοχοι.

Η συγκεκριμένη μελέτη αξιολογήθηκε και χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο της επιδίωξης του Ιδρύματος να ενισχύσει επιστημονικές ομάδες των οποίων όλα τα μέλη είναι κάτω των 40 ετών.

Τελική Αναφορά (στα Αγγλικά)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Συντονιστής:

Ανδρέας Δριχούτης, Λέκτορας τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ομάδα Μελέτης:

Jayson Lusk, Oklahoma State University

Αχιλλέας Βασιλόπουλος, Υποψήφιος Διδάκτωρ Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ιερά Οδός 75

11855 Αθήνα

Τηλ.: 210 52 94 874

Φαξ: 210 52 94 873

webmaster@aua.gr

www.aoa.aua.gr/

menuShadow