Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

PROMITHEAS: Μελετη και Μοντελοποιηση ΑμιγωΣ Οπτικου ΣυστηματοΣ Reservoir Computing με Σκοπο την Εισαγωγη Μεθοδολογιων ΤεχνητηΣ ΝοημοσυνηΣ σε Οπτικα Δικτυα ΕπομενηΣ ΓενιαΣ 

Τμημα ΠληροφορικηΣ και Τηλεπικοινωνιων, Εθνικο και Καποδιστριακο Πανεπιστημιο Αθηνων

2014

Στo πλαίσιo του προγράμματος PROMITHEAS θα διερευνυθεί η πιθανή χρήση μίκρο/νάνο φωτονικών διατάξεων ώς δομικών στοιχείων για την υλοποίηση ενός αμιγώς οπτικού συστήματος reservoir computing. Μέσω της χρήσης προηγμένων εργαλείων προσομοίωσης θα μοντελοποιηθούν τα δομικά στοιχεία του συστήματος και θα προταθούν βέλτιστα σχεδιαστικά σενάρια για την υλοποίηση ενός οπτικού συστήματος το οποίο θα προσφέρει χαμηλότερη κατανάλωση ισχύος και αυξημένες επιδόσεις συγκριτικά με ένα τυπικό reservoir βασισμένο σε υπολογιστές. Στη συνέχεια οι προτεινόμενες διατάξεις θα κληθούν μέσω διεξοδικής μοντελοποίησης να αντιμετωπίσουν προβλήματα αναγνώρισης προτύπων στο οπτικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα το τελικό μοντέλο που θα προκύψει θα χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση οπτικών ψηφιακών λέξεων με ρυθμούς που ξεπερνούν τα εκατοντάδες Gbps και χωρίς τη χρήση οπτικό-ηλεκτικών μετατροπέων. Η επιτυχής σχεδίαση τέτοιων συστημάτων θα επιτρέψει την ανάπτυξη αμιγώς οπτικών δρομολογητών, οι οποίοι θα μειώσουν δραστικά το κόστος των οπτικών δικτύων κορμού. Επιπλέον, θα μελετηθεί η δυνατότητα αναγνώρισης προτύπων σε βίντεο/εικόνες σε πραγματικό χρόνο χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρουν τα οπτικά reservoir.

Τελική αναφορά (in Greek)

Συντονιστής:

Δημήτρης Συβρίδης, Καθηγητής, Tμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ομάδα Μελέτης:

Ευάγγελος Γρίβας, Ερευνητής, Tμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Χάρης Μεσαριτάκης Ερευνητής, Tμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πανεπιστημιούπολη

15784 Ζωγράφου Αθήνα

Τηλ.: 210 72 75 644

Φαξ: 210 72 75 191

secret@di.uoa.gr

www.di.uoa.gr/

menuShadow