Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

Πριν σβησει η φλογα: καταγραφη τηΣ γεβανικηΣ διαλεκτου

Ανεξαρτητη Ομαδα

2014

Σκοπός της μελέτης είναι η καταγραφή και η γραμματική ανάλυση μιας διαλέκτου της Ελληνικής, που βρίσκεται σε κίνδυνο εξαφάνισης, της γεβανικής/ρωμανιώτικης διαλέκτου των Εβραίων της Ελλάδας. Η διάλεκτος αυτή χρησιμοποιείται σήμερα από ελάχιστους ομιλητές στα Ιωάννινα, τη Χαλκίδα και τη Νέα Υόρκη ενώ ελάχιστες είναι και οι επιστημονικές μελέτες της γραμματικής δομής της.
Η προτεινόμενη έρευνα έχει δύο σκοπούς. Πρώτον, την κατάρτιση ενός βασικού σώματος προφορικών κειμένων της γεβανικής διαλέκτου μέσω συνεντεύξεων με φυσικούς ομιλητές της στα Ιωάννινα, τη Χαλκίδα και τη Νέα Υόρκη. Δεύτερον, τη γλωσσολογική μελέτη της δομής της Γεβανικής και τη σύνταξη μιας πρώτης γραμματικής της παραμελημένης αυτής διαλέκτου.

Τελική αναφορά

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Συντονιστής:

Ευαγγελία Βλάχου, Λέκτορας Γλωσσολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ομάδα Μελέτης:

Χρυσούλα Παπαδοπούλου, Μέλος ΕΕΔΙΠ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Γεώργιος Κοτζόγλου, Επίκουρος Καθηγητής Γλωσσολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

menuShadow