Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

ΠολιτικεΣ δημοσιονομικηΣ εξυγιανσηΣ και παραοικονομια: Η περιπτωση τηΣ ΕλλαδαΣ

Ευρωπαϊκο Πανεπιστημιακο Ινστιτουτο

2014

Η πρόσφατη οικονομική κρίση συνοδεύτηκε από πολιτικές που επικεντρώθηκαν κυρίως στην εφαρμογή προγραμμάτων δημοσιονομικής εξυγίανσης μακράς διάρκειας τα οποία περιελάμβαναν φορολογικές αυξήσεις και περικοπές δαπανών ώστε να μειωθούν τα επίπεδα ελλείμματος και χρέους. Η προτεινόμενη ερευνητική μελέτη στοχεύει στην αξιολόγηση διαφορετικών πολιτικών δημοσιονομικής εξυγίανσης όταν υπάρχει παραοικονομία. Για τον σκοπό αυτό, θα μελετήσουμε για την Ελλάδα ένα Δυναμικό Στοχαστικό υπόδειγμα Γενικής Ισορροπίας με ακούσια ανεργία και παραγωγή νόμιμων προιόντων και υπηρεσιών που αποκρύπτονται εκουσίως από τις δημόσιες αρχές προς αποφυγήν πληρωμής φόρων και εισφορών δημόσιας ασφάλισης. Σε αυτό το πλαίσιο θα εξετάσουμε συγκριτικά τις επιδράσεις τόσο στο προϊόν όσο και στην ανεργία της δημοσιονομικής εξυγίανσης που βασίζεται σε φορολογικές αυξήσεις και σε περικοπές δαπανών. 

Η συγκεκριμένη μελέτη αξιολογήθηκε και χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο της επιδίωξης του Ιδρύματος να ενισχύσει επιστημονικές ομάδες των οποίων όλα τα μέλη είναι κάτω των 40 ετών.

Τελική αναφορά

Επιστημονικό άρθρο (στα Αγγλικά)

Συντονιστής:

Εύη Παππά, Καθηγήτρια, Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο

Μέλη Ομάδας:

Ευγενία Βέλλα, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο

9, Via Roccettini

San Domenico di Fiesole FI

50014  Ιταλία

Τηλ.: +39 055 4685 314

Φαξ: +39 055 4685 449

eui.press@eui.eu

www.eui.eu/Home.aspx

menuShadow