Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

ΝανοπηκτεΣ (nanogels) στην αναγεννητικη ιατρικη: οι μη επεμβατικεΣ εφαρμογεΣ τουΣ στην εμβιομηχανικη ιστων 

Τμημα Χημικων Μηχανικων Αριστοτελειο Πανεπιστημιο ΘεσσαλονικηΣ

2014

Η εμβιομηχανική ιστών/αναγεννητική ιατρική επιδιώκουν την ανάπτυξη νέων θεραπειών, βασιζόμενες σε τρισδιάστατες δομές κυττάρου/μήτρας. Σημαντικές κοινωνικοοικονομικές ανάγκες οδηγούν σε γρήγορες εξελίξεις αυτούς τους τομείς. Μεταξύ των διαφόρων τύπων βιοϋλικών, οι πηκτές κατέχουν μια ιδιαίτερα περίοπτη θέση επειδή προσομοιώνουν καλύτερα τη φυσική εξωκυτταρική μήτρα. Ειδικότερα, αναζητούνται καινοτόμες θεραπείες χόνδρου αφού πάνω από 40% του πληθυσμού πάσχει από εκφύλιση χόνδρου και οι θεραπείες σε πρώιμα στάδια επικεντρώνονται κυρίως στη διαχείριση πόνου. Η ερευνητική αυτή πρόταση επικεντρώνεται στην ανάπτυξη νέων αυτο-δομούμενων νανοπηκτών πεπτιδίων, τα οποία να μπορούν παραδοθούν ως διαλύματα υγρού του μονομερούς και στη συνέχεια να διεισδύουν στη δομή φυσικού ή συνθετικού ιστού, πριν από την αυτοδόμηση σε μεγαλύτερες υπερμοριακές δομές επί τόπου. Τα υλικά αυτά θα αναπτυχθούν έτσι ώστε να μιμούνται τις εμβιομηχανικές ιδιότητες του φυσικού ιστού, οδηγώντας σε μια καινοτόμα και μοναδική θεραπεία, ελάχιστα επεμβατική στον εκφυλισμένο ιστό και εν δυνάμει σε θεραπείες αναγέννησης του χόνδρου χωρίς χειρουργικές επεμβάσεις. 

Τελική αναφορά (στα Αγγλικά)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Συντονιστής:

Αμαλία Αγγελή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ομάδα Μελέτης: 

Θωμάς Γκουδούλας, Ερευνητής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Κωνσταντίνος Καρατάσος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πανεπιστημιούπολη

54124 Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 99 62 67

Φαξ: 2310 99 62 50

info@cheng.auth.gr

www.cheng.auth.gr/el/

menuShadow