Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

Μουσειο ΠροφορικηΣ ΙστοριαΣ: ενα 'βιωματικο' ερευνητικο εργαλειο για τη διαφυλαξη και εκπαιδευτικη αξιοποιηση τηΣ ιστοριαΣ και τηΣ λαϊκηΣ παραδοσηΣ

Παιδαγωγικο Τμημα ΠροσχολικηΣ ΕκπαιδευσηΣ, Πανεπιστημιου ΚρητηΣ

2014

Στόχος του προγράμματος είναι ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η οργάνωση του Μουσείου Προφορικής Ιστορίας (ΜΟΠΙ) ως ερευνητικού και εκπαιδευτικού εργαλείου το οποίο απευθύνεται σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι, αφενός, η εκπαίδευση μαθητών Δημοτικού και Γυμνασίου πάνω στις μεθόδους συλλογής και επεξεργασίας γλωσσικού υλικού και, αφετέρου, η από τους εκπαιδευόμενους συλλογή, επεξεργασία, αρχειοθέτηση, διατήρηση και διάδοση διαλεκτικού γλωσσικού υλικού το οποίο θα έχει τη μορφή ηχητικών και οπτικών αρχείων. Το ΜΟΠΙ θα πάρει τη μορφή ψηφιακής πλατφόρμας στην οποία θα είναι διαθέσιμα τα αρχεία. Το ΜΟΠΙ θα χρησιμεύει ως εργαλείο διδασκαλίας της γλώσσας, της γεωγραφίας, των κοινωνικών επιστημών, τοπικής ιστορίας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και άλλων θεμάτων τα οποία μπορούν να προκύψουν από τα αρχεία. Η συμβολή του ΜΟΠΙ έγκειται στο ότι θα ευαισθητοποιήσει τους μαθητές πάνω σε ζητήματα διαλέκτων, θα εξάρει το χαρακτήρα των τελευταίων ως "ζωντανών" γλωσσικών συστημάτων και θα συμβάλλει στη διερεύνηση θεμάτων τοπικής ιστορίας. 

Η συγκεκριμένη μελέτη αξιολογήθηκε και χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο της επιδίωξης του Ιδρύματος να ενισχύσει επιστημονικές ομάδες των οποίων όλα τα μέλη είναι κάτω των 40 ετών.

Ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα της μελέτης:

www.mohi.edu.gr

Τελική αναφορά

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Συντονιστής:

Μαρίνα Τζακώστα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ομάδα Μελέτης

Άννα Σφακιανάκη, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Άγγελος Πατσιάς, Εκπαιδευτικός, Δημοτικό Σχολείο Φουρφουρά Ρεθύμνου

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου

74100 Ρέθυμνο Κρήτης

Τηλ.: 28310 77 650

Φαξ: 28310 77 564

ptpe@edc.uoc.gr

www.edc.uoc.gr/ptpe

menuShadow