Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

Μελετη των επιγενετικων παθογενετικων μηχανισμων στην Μυελοϊνωση

Ιδρυμα Ιατροβιολογικων Ερευνων τηΣ ΑκαδημιαΣ Αθηνων (ΙΙΒΕΑΑ)

2014

Οι ΜΥΝ αποτελούν κλωνικές διαταραχές των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων. Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί τεράστια πρόοδος στην κατανόηση των μηχανισμών της μοριακής τους παθογένειας, που περιλαμβάνουν επίκτητες σημειακές μεταλλάξεις ή χρωμοσωμικές αναδιατάξεις. Σε αυτές εμπλέκονται γονίδια τα οποία κωδικοποιούν κινάσες της τυροσίνης ή ρυθμίζουν τη γονιδιακή έκφραση του κυττάρου άμεσα ή έμμεσα, όπως οι επιγενετικοί μηχανισμοί ελέγχου της γονιδιακής έκφρασης. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν διαδικασίες όπως η μεθυλίωση και η απομεθυλίωση του DNA, η μεθυλίωση των ιστονών και μη-ιστονών πρωτεϊνών, καθώς και άλλες διεργασίες. Μεταλλάξεις σε γονίδια που συμμετέχουν στις παραπάνω διεργασίες φαίνεται να εμπλέκονται στη δημιουργία λευχαιμικού φαινοτύπου. Σκοπός της μελέτης είναι η περαιτέρω διερεύνηση των μηχανισμών επιγενετικής ρύθμισης της γονιδιακής έκφρασης με τη μέθοδο των PCR-μικροσυστοιχιών μεθυλίωσης σε ασθενείς με μυελοΐνωση, που φέρουν μεταλλάξεις στα γονίδια EZH2 και ASXL1 και η νόσος έχει εξελιχθεί προς οξεία λευχαιμία.

Η συγκεκριμένη μελέτη αξιολογήθηκε και χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο της επιδίωξης του Ιδρύματος να ενισχύσει επιστημονικές ομάδες των οποίων όλα τα μέλη είναι κάτω των 40 ετών.

Τελική αναφορά

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Συντονιστής:

Κατερίνα Ζώη, Ειδική Λειτουργική Επιστήμονας Β’ Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών

Ομάδα Μελέτης

Ανδρέας Γιαννόπουλος, Βιολόγος - Επιστημονικός Συνεργάτης, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών

Χριστίνα Ζώη, Υποψήφια Διδάκτωρ, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών

Σωρανού Εφεσίου 4

11527 Αθήνα

Τηλ.: 2106597000

Φαξ: 2106597545

www.bioacademy.gr/about?lang=gr

menuShadow