Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

Η γεωπονικη επιστημη, η γεωργικη τεχνολογια και ο εκσυγχρονισμοΣ τηΣ ελληνικηΣ γεωργιαΣ μεσα απο τη μελετη των συλλογων του Γεωργικου Μουσειου Γ.Π.Α. (1920-1960)

Ελληνικο Ανοικτο Πανεπιστημιο

2014

H ίδρυση της Ανώτατης Γεωπονικής Σχολής (Α.Γ.Σ.Α) το 1920 σηματοδότησε την αλλαγή στις στρατηγικές για την αγροτική παραγωγή, καθώς δρομολογήθηκε και συστηματοποιήθηκε η γεωργική εκπαίδευση σε ανώτερο επίπεδο. Συμπυκνώνοντας όλες τις βασικές επιστήμες της εποχής, η Α.Γ.Σ.Α αποτέλεσε ένα μοναδικό ίδρυμα με θεωρητικό αλλά κυρίως εφαρμοσμένο και πρακτικό χαρακτήρα, συμβάλλοντας αποφασιστικά στη βελτίωση της αγροτικής παραγωγής με την εισαγωγή νέων τεχνικών και κυρίως τη χρήση καλλιεργητικών και μεταποιητικών μηχανημάτων, αναβαθμίζοντας την οικονομία και κοινωνία της ελληνικής υπαίθρου και κατ’ επέκταση της ίδιας της χώρας.
Στόχος της ομάδας είναι η παρακολούθηση αυτής της αλλαγής μέσα από την ιστορία των μουσειακών αντικειμένων του Γεωργικού Μουσείου, που προέρχονται από τα διάφορα εργαστήρια της Σχολής και που αποτέλεσαν τη ραχοκοκαλιά της αγροτικής εκπαίδευσης από το 1920-1960. Τα ίδια τα αντικείμενα αλλά και οι επιστήμονες που στελέχωσαν τα εργαστήρια θα αποτελέσουν τους δύο πυλώνες της έρευνάς, με στόχο αφενός την ανάδειξη της συλλογής ως προϊόν πολιτισμού, αφετέρου στην αξιολόγησή της ως εργαλείο εκσυγχρονισμού της αγροτικής παραγωγής και της αναβάθμισης της αγροτικής κοινωνίας.

Τελική αναφορά

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Συντονίστρια:

Μαρία Ζαρίφη, Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Ομάδα Μελέτης:

Ιωάννα Κούρτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Βιοτεχνολογίας, Σχολή Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αναστασία Φιλιππουπολίτη, Λέκτορας, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Μαρία Μαυροειδή, Ιστορικό Αρχείο ΔΕΗ

Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, Ιστορικός, Υπεύθυνος Κέντρου Τεκμηρίωσης Ιστορίας της Ελληνικής Γεωργίας στο Γεωργικό Μουσείο, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πάροδος Αριστοτέλους 18

26335 Πάτρα

Τηλ.: 2610 36 73 00

Φαξ: 2610 36 71 10

info@eap.gr

www.eap.gr/index.php

menuShadow