Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

Φαινομενα συλλογικηΣ συμπεριφοραΣ σε δικτυα βιολογικων νευρωνων: μαθηματικη μοντελοποιηση και αναπτυξη λογισμικου

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ΔημοκριτοΣ

2014

Η μελέτη θα εστιάσει στις χαρακτηριστικές ιδιότητες της διεγερσιμότητας και του συγχρονισμού, σε συστήματα νευρώνων οργανωμένων σε δίκτυα. Σε ένα τέτοιο δίκτυο οι κόμβοι παριστάνουν νευρώνες και οι συνδέσεις τις συνάψεις μεταξύ τους. Συγκεκριμένα θα αναλυθεί η επίδραση της τοπολογίας του δικτύου στο κατώφλι διέγερσης, στην διάδοση διεγέρσιμων παλμών όπως επίσης και στο συναρπαστικό φαινόμενο των χιμαιρικών καταστάσεων. Λεπτομερείς αριθμητικές προσομοιώσεις και αναλυτικοί υπολογισμοί θα διεξαχθούν σε δίκτυα scale-free και Erdös-Rényi όπως επίσης και σε ιεραρχικά δέντρα. Τέλος, τα παρατηρούμενα αποτελέσματα θα συγκριθούν με δίκτυα των οποίων η κατασκευή βασίζεται σε δεδομένα σάρωσης MRI του ανθρώπινου εγκεφάλου. Για τους σκοπούς της έρευνας θα αναπτυχθεί ένα λειτουργικό για τον χειρισμό και την οπτικοποίηση μιας ποικιλίας διεγέρσιμων συστημάτων σε δίκτυα. 

Η συγκεκριμένη μελέτη αξιολογήθηκε και χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο της επιδίωξης του Ιδρύματος να ενισχύσει επιστημονικές ομάδες των οποίων όλα τα μέλη είναι κάτω των 40 ετών.

Τελική αναφορά (στα Αγγλικά)

Συντονίστρια:

Ιωάννα Χιτζανίδη, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"

Ομάδα Μελέτης:

Νικόλαος Κούβαρης, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Βαρκελώνης

Χρήστος Αντωνόπουλος, Ερευνητής, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο του Aberdeen

Βασίλειος Κανάς, Υποψήφιος Διδάκτορας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Φίλιππος Βογιατζιάν, Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ

Πατρ. Γρηγορίου Ε' & Νεαπόλεως 27

153 10, Αγία Παρασκευή

Τηλ.: 210 65 03 040 & 002

www.demokritos.gr

menuShadow