Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

ΕπιπτωσειΣ τηΣ οξινισηΣ των ωκεανων για τιΣ ασβεστοποιημενεΣ δομεΣ των βενθικων οργανισμων 

Ελληνικο Κεντρο Θαλασσιων Ερευνων

2014

H oξίνιση των ωκεανών είναι μια από τις σημαντικότερες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Το project στοχεύει στην μελέτη των επιπτώσεων της οξίνισης στη δομή και πυκνότητα των σκληρών δομών των βενθικών οργανισμών με τη βοήθεια της απεικόνισής τους μέσω της τεχνολογίας micro-CT. Κατά τη διάρκεια μιας σειράς πειραμάτων σε ασπόνδυλα που θα διατηρούνται σε διαφορετικά επίπεδα pΗ, οι επιπτώσεις της οξίνισης θα συγκριθούν μεταξύ: (α) βενθικών οργανισμών που χρησιμοποιούν διαφορετικές μορφές CaCO3 (β) νεαρών και ενήλικων μορφών (γ) εξωτερικών και εσωτερικών ασβεστούχων δομών και (γ) μακροπρόθεσμων έναντι βραχυπρόθεσμων πειραμάτων οξίνισης.
Το έργο δεν θα επικεντρώνεται αποκλειστικά σε επιστημονικά αποτελέσματα. Τα βίντεο που θα δημιουργηθούν με το micro-CT θα χρησιμοποιηθούν ως εκπαιδευτικό εργαλείο για να οπτικοποιήσουν τις επιπτώσεις της οξίνισης για το ευρύ κοινό. Έτσι, θα αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με το πρόβλημα αυτό, δημιουργώντας πρόσθετη πίεση ώστε η οξίνιση των ωκεανών να αποτελέσει υψηλή προτεραιότητα στην χάραξη περιβαλλοντικών πολιτικών. 

Η συγκεκριμένη μελέτη αξιολογήθηκε και χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο της επιδίωξης του Ιδρύματος να ενισχύσει επιστημονικές ομάδες των οποίων όλα τα μέλη είναι κάτω των 40 ετών.

Τελική αναφορά (στα Αγγλικά)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Συντονίστρια:

Ναυσικά Παπαγεωργίου, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, ΕΛΚΕΘΕ

Ομάδα Μελέτης:

Παναγιώτης Γρηγορίου, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, ΕΛΚΕΘΕ

Ana Queirós, Ερευνήτρια, Plymouth Marine Laboratory

Sarah Faulwetter, Διδακτορική Φοιτήτρια, ΕΛΚΕΘΕ

Ευαγγελία Χατζηνικολάου, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, ΕΛΚΕΘΕ

46,7 χλμ. Αθηνών-Σουμίου

19013 Ανάβυσσος

Τηλ.: 22910 76 452

Φαξ: 22910 76 347

mavriki@ath.hcmr.gr

www.hcmr.gr/gr/listview2_el.php?id=923

menuShadow