Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

Ανθρωποι του Κατω Κοσμου: ιδεολογιεΣ και πολιτικεΣ διακρισεων, αποκλεισμου και διωξεων στη συγχρονη εποχη. Ιστορικο ανθολογιο και εκπαιδευτικοΣ οδηγοΣ

Τμημα Πολιτικων Επιστημων Αριστοτελειο Πανεπιστημιο ΘεσσαλονικηΣ

2014

Η ταξινόμηση των ανθρώπων σε διαφορετικές κατηγορίες στον σύγχρονο κόσμο είναι αλληλένδετη με την ανάπτυξη και διάδοση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Η γεωγραφική και κοινωνική εξάπλωση του τελευταίου υλοποιήθηκε από τα ισχυρά ευρωπαϊκά κράτη με βάση τις δικές τους αξίες και πολιτιστικά πρότυπα. Στο τέλος της ιστορικής αυτής φάσης (1873-1914) ο κόσμος διαιρέθηκε σε άνισες κατηγορίες ανθρώπων διαμορφωμένες με βάση τον τρόπο και τον βαθμό ένταξής τους στο νέο σύστημα. Η νομιμοποίηση των παραχθέντων ανισοτήτων στηρίχθηκε σε φυλετικά, θρησκευτικά, πολιτιστικά πρότυπα και συνακόλουθες θεωρίες διαχωρισμού των ανθρώπων. Στη διάρκεια του εικοστού αιώνα οι τελευταίες μετατράπηκαν συχνά σε ακραίες πολιτικές εφαρμογές.
Στόχος του παρόντος ερευνητικού προγράμματος είναι η δημιουργία, σε ψηφιακή και έντυπη μορφή, μιας συνολικής τεκμηριωμένης αφήγησης που θα στηρίζει, ταξινομεί, ιεραρχεί επιστημονικά και ερμηνεύει έλλογα τη διαδικασία διαμόρφωσης ιδεολογιών και πολιτικών διάκρισης που σφράγισαν τραγικά τη σύγχρονη ιστορία της ανθρωπότητας, όπως ίσως και το δικό μας παρόν. 

Ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα της μελέτης:

www.historyguide.gr/

Τελική αναφορά

 

Συντονιστής:

Γεώργιος Μαργαρίτης, Καθηγητής Συγχρονης Πολιτικής και Κοινωνικής Ιστορίας, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ομάδα Μελέτης:

Νικόλαος Τζαφλερης, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μαρία Καβαλα, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

Μαρία Φράγκου, Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ανδρέας Μπουρούτης, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πανεπιστημιούπολη

54124 Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 99 53 97

info@polsci.auth.gr

www.polsci.auth.gr/index.php

menuShadow