Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

ΟσμωτικεΣ επιδρασειΣ σκληρων σφαιρων σε υαλουΣ αστεροειδων πολυμερων

Ιδρυμα ΤεχνολογιαΣ και ΕρευναΣ (ITE)

2012

Μείγματα σκληρών κολλοειδών σφαιρών και πολυμερών που δεν προσροφώνται έχουν εδραιωθεί σαν πρότυπο σύστημα για ελεγχόμενη μεταβολή της ρεολογίας διασπορών, ειδικά σε σχέση με καταστάσεις μεταστάθειας. Τα χαλαρά κολλοειδή προσφέρουν μία επιπλέον παράμετρο ελέγχου και οδηγούν σε πλουσιότερη αλλά σε μεγάλο βαθμό αδιερεύνητη δυναμική απόκριση. Τα αστεροειδή πολυμερή είναι πρότυπα χαλαρά κολλοειδή σωματίδια που συνδυάζουν αλληλοδιείσδυση και παραμόρφωση. Αυτές οι ιδιότητες εμφανίζονται κυρίως σε μεγάλα κλάσματα όγκου και σηματοδοτούν την απόκλιση από τις σκληρές σφαίρες. Στην εργασία αυτή προσθέσαμε μία νέα διάσταση σε αυτή την ερευνητική πρόκληση: κρατήσαμε το ίδιο μεγάλο αστεροειδές και αντικαταστήσαμε το μικρό πολυμερές με μικρό σκληρό κολλοειδές σωματίδιο. Ρεολογικές μετρήσεις πιστοποιούν ότι αρχίζοντας από μία ύαλο μεγάλου αστεροειδούς, προσθέτοντας μικρά σκληρά σωματίδια η ύαλος ρευστοποιείται, ενώ περαιτέρω αύξηση οδηγεί σε επαναϋαλοποίηση. Ανάλογα με το κλάσμα όγκου του αρχικού αστεροειδούς η ρευστή περιοχή μπορεί να εξαφανιστεί και να διαγνωστεί μετάβαση στερεού-στερεού. Αυτά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα εξηγούνται με τις οσμωτικές δυνάμεις λογων των μικρών σκληρών σωματιδίων που οδηγούν σε φαινόμενα απομάκρυνσης. Τα αποτελέσματα ανοίγουν το δρόμο για περαιτέρω έρευνα σε πολλαπλές καταστάσεις υάλου χαλαρών κολλοειδών και προσφέρουν τα βασικά συστατικά για τον μοριακό σχεδιασμό νέων χαλαρών σύνθετων υλικών με επιθυμητές ιδιότητες για μεγάλο εύρος εφαρμογών.

Τελική Αναφορά

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Συντονιστής:

Δημήτριος Βλασσόπουλος Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης / Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Laser, ITE

Μέλη Ομάδας:

Domenico Truzzolillo, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Laser, ITE

Ιωάννης Μαράκης, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Laser, ITE

Χρήστος Λύκος, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Βιέννης

Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών

70013 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλ.: 2810 391 500-2

Fax: 2810 391 555

central@admin.forth.gr

www.ite.gr

menuShadow