Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

Οι επιδρασειΣ του μιγματοΣ παραγωγηΣ και καταναλωσηΣ ενεργειαΣ και των περιβαλλοντικων πολιτικων για την προωθηση των ανανεωσιμων πηγων ενεργειαΣ (ΑΠΕ) πανω στιΣ εκπομπεΣ του διοξειδιου του ανθρακα των κρατων μελων τηΣ ΕυρωπηΣ των 15 

Τμημα Οικονομικων Επιστημων, Πανεπιστημιο Πελοποννησου

2012

Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας δείχνουν με σαφήνεια ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο για την προώθηση των ΑΠΕ αποδεικνύεται σημαντικός παράγοντας μείωσης των ρύπων του διοξειδίου του άνθρακα. Χρησιμοποιούμε μια καινούρια μεταβλητή, κατασκευασμένη μέσα από έρευνα των κρατικών νομοθεσιών και των ευρωπαϊκών κατευθύνσεων, και βρίσκουμε ότι οι μέσες εκπομπές ρύπων μειώθηκαν σημαντικά από την εφαρμογή των ρυθμίσεων για την χρήση ΑΠΕ, και επηρέασαν περισσότερο τις εκπομπές από την χρήση φυσικού αερίου και υδρογονάνθρακα παρά τις εκπομπές από την χρήση πετρελαίου. Η ισχυρότερη δε επίδραση από τις πολιτικές αυτές προέρχεται από την χρήση των feed-in tariffs ως ρυθμιστικό μέσο. Τα ανωτέρω παραμένουν σε ισχύ ακόμη και όταν λαμβάνεται υπόψη το ενεργειακό μίγμα και τα είδη ενεργειακής κατανάλωσης.

Η εφαρμογή των ρυθμιστικών πολιτικών για τις ΑΠΕ έχει οδηγήσει σε συγκλίνουσα πορεία τους (οικονομικά και πληθυσμιακά σταθμισμένους) ρύπους σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. των 15. Πέρα από το ρυθμιστικό πλαίσιο, μέσα από την ανάλυσή μας βρίσκουμε ότι η αυξημένη ελευθερία επενδύσεων, η μειωμένη γραφειοκρατία και τα λιγότερα εμπόδια στην επιχειρηματικότητα, μαζί με την αυστηρή τήρηση των κανόνων εφαρμογής τόσο του πλαισίου όσο και των επιχειρηματικών συναλλαγών, οδηγούν σε συστηματική και σημαντική αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος των ΑΠΕ. Σε επίπεδο προτάσεων πολιτικής, τα αποτελέσματά μας σηματοδοτούν την ανάγκη για συστηματική διάδραση μεταξύ ρυθμιστικού πλαισίου για τις ΑΠΕ και την προώθηση κινήτρων για τις ιδιωτικές επενδύσεις σε ΑΠΕ και συναφείς δραστηριότητες. Με τον συνδυασμό τέτοιων πολιτικών θα μπορέσουμε να αποκομίσουμε μεγαλύτερη οικολογική και κοινωνική ωφελιμότητα από την προώθηση των ΑΠΕ στην προσπάθεια για αειφόρο ανάπτυξη.

Τελική Αναφορά

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Συντονιστής:

Δημήτριος Θωμάκος, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Μέλη Ομάδας:

Θωμάς Αλεξόπουλος, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Οικονομικών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Διονυσία Τζαβάρα, Programme Director, Management Programmes, University of Roehampton

Θέση Σέχι

22100, Τρίπολη

econ@uop.gr

Τηλ.: 2710 230128

Fax: 2710 230139

http://es.uop.gr

menuShadow