Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

Ο προστατευτικοΣ ρολοΣ τηΣ ακτιβινηΣ Α στο ανθρωπινο αλλεργικο ασθμα

Ιδρυμα Ιατροβιολογικων Ερευνων τηΣ ΑκαδημιαΣ Αθηνων (ΙΙΒΕΑΑ)

2012

Το αλλεργικό άσθμα είναι μία χρόνια φλεγμονώδης νόσος των αεραγωγών με αυξημένη επίπτωση στις ανεπτυγμένες χώρες. Η νόσος προκαλείται από παθολογική αντίδραση των τύπου-2 βοηθητικών λεμφοκυττάρων (Th2) σε αβλαβή, εισπνεόμενα περιβαλλοντικά αλλεργιογόνα και κλινικά χαρακτηρίζεται από κρίσεις βήχα και δύσπνοιας. Τα Τ ρυθμιστικά κύτταρα (Tregs) παίζουν ουσιαστικό ρόλο στην καταστολή κλινικών χαρακτηριστικών του άσθματος. Προηγούμενες μελέτες μας έδειξαν ότι, η κυτταροκίνη ακτιβίνη-Α επάγει τη δημιουργία Tregs (act-A-iTregs), που προστατεύουν από την εκδήλωση άσθματος στα ποντίκια. Η υπόθεσή μας ήταν ότι, η ακτιβίνη-Α επάγει και στους ανθρώπους Tregs ικανά να καταστείλουν το άσθμα.

Τα αποτελέσματα από τις μελέτες μας αποκάλυψαν την ακτιβίνη-Α ως ένα σημαντικό ρυθμιστή του αλλεργικού άσθματος στους ανθρώπους. Συγκεκριμένα, δείξαμε ότι η χορήγηση ακτιβίνης-Α εμποδίζει τις αλλεργιογονοειδικές αποκρίσεις των ανθρώπινων CD4+ T κυττάρων σε ατοπικούς και ασθενείς με άσθμα. Επιπλέον, δείξαμε ότι η ακτιβίνη-Α επάγει ανθρώπινα Tregs (act-A-iTregs) τα οποία καταστέλλουν τη δράση άλλων Τ λεμφοκυττάρων από ασθματικούς. Διερεύνηση του πρωτεομικού προφίλ των act-A-iTregs αποκάλυψε το μόριο LyGDI, έναν σημαντικό ρυθμιστή της οικογένειας των GTPασών, ως ένα μόριο που επάγεται από την ακτιβίνη-Α και σχετίζεται με την κατασταλτική της δράση. Τα αποτελέσματά μας συμβάλλουν στην κατανόηση των μηχανισμών καταστολής του αλλεργικού άσθματος και στην εύρεση νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων.

Τελική Αναφορά

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Συντονιστής:

Γεωργία Ξάνθου, Ερευνήτρια Γ / Επίκουρη Καθηγήτρια, IIBEEA

Μέλη Ομάδας:

Αντωνία Βλάχου, Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Α, Διευθύντρια Εργαστηρίου Πρωτεομικής, ΙΙΒΕΕΑ

Μαρία Σεμιτέκολου, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, ΙΙΒΕΕΑ

Σοφία Τούσα, Υποψήφια Διδάκτωρ, ΙΙΒΕΕΑ

Ασημίνα Γκάγκα, Διευθύντρια 7ης Πνευμονολογικής Κλινικής, Κέντρο Άσθματος, ΓΝΝΘΑ "Η Σωτηρία"

Ιωάννης Μοριανός, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών

Σωρανού Εφεσίου 4

11527 Αθήνα

Τηλ.: 2106597000

Φαξ: 2106597545

www.bioacademy.gr/about?lang=gr

menuShadow