Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

ΜαθαινονταΣ τον πολιτισμο μεσα απο τα ηχοτοπια τηΣ ποληΣ – Ενα εργαλειο διδασκαλιαΣ

Τμημα ΜουσικηΣ ΕπιστημηΣ και ΤεχνηΣ, Πανεπιστημιο ΜακεδονιαΣ

2012

Το ερευνητικό πρόγραμμα Μαθαίνοντας τον Πολιτισμό μέσα από τα Ηχοτοπία της Πόλης - Ένα Εργαλείο Διδασκαλίας στοχεύει στην κατανόηση των πολιτισμικών πρακτικών και της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από την εθνογραφική καταγραφή των ηχοτοπίων της πόλης. Ειδικότερα, μέσα από επιτόπια έρευνα της ηχητικής τοπογραφίας της πόλης, οι συμμετέχοντες δημιουργούν ψηφιακές αναπαραστάσεις των συλλεχθέντων αρχειακών, κειμενικών, οπτικών, μουσικών και ηχητικών δεδομένων σε ένα Διαδραστικό Ψηφιακό Περιβάλλον. Η δυναμική αυτή χαρτογράφηση των ηχοτοπίων της πόλης επανατροφοδοτεί την εκπαιδευτική διαδικασία παρέχοντας ένα χρήσιμο μέσο για την κριτική κατανόηση της έννοιας του πολιτισμού.

Το Εργαλείο Διδασκαλίας έχει σχεδιαστεί για πανεπιστημιακά προγράμματα γνωστικών αντικειμένων όπως η εθνομουσικολογία, η ιστορία της μουσικής, η πολιτισμική ιστορία, η ανθρωπολογία, οι πολιτισμικές σπουδές, και η πολιτισμική γεωγραφία. Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος, η επιστημονική ομάδα ετοίμασε δύο τελικά παραδοτέα (προσβάσιμα από το δικτυακό τόπο του προγράμματος: http://sonor-cities.edu.gr). (1) To Εγχειρίδιο Διδασκαλίας περιέχει τεχνικές οδηγίες, θεωρητική ύλη και συμπληρωματικό υλικό. Aποτελεί την κύρια αναφορά για τον δάσκαλο που πραγματοποιεί στην τάξη το πρόγραμμα Μαθαίνοντας τον Πολιτισμό μέσα από τα Ηχοτοπία της Πόλης - Ένα Εργαλείο Διδασκαλίας. (2) Η Πιλοτική Εφαρμογή αποτελεί μία δυναμική ψηφιακή αναπαράσταση της ηχητικής ιστορίας του Παλαιού Αρχαιολογικού Μουσείου (Γενί Τζαμί) της Θεσσαλονίκης κατά τον εικοστό αιώνα. Συνοδεύει και επεξηγεί το Εγχειρίδιο Διδασκαλίας μέσα από μία μελέτη περίπτωσης.

Τελική Αναφορά | Εγχειρίδιο Διδασκαλίας | Ιστοσελίδα (στα Αγγλικά)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Συντονιστής:

Ελένη Καλλιμοπούλου, Λέκτορας, Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Μέλη Ομάδας:

Παναγιώτης Πούλος, Τμήμα Τουρκικών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Κωστής Κορνέτης, Επίκουρος Καθηγητής, Centre for European and Mediterranean Studies, New York University

Σπύρος Τσιπίδης, Διδάκτωρ, Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εγνατία 156,

Τ.Θ. 1591

546 36 Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310-891281

Fax: 2310-891280

msasecr@uom.gr

www.uom.gr

menuShadow