Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

Ειδη στο χειλοΣ τηΣ εξαφανισηΣ

Τμημα ΒιολογιαΣ, Σχολη Θετικων Επιστημων, Εθνικο και Καποδιστριακο Πανεπιστημιο Αθηνων

2012

Στους υγρότοπους καταγράφεται ο μεγαλύτερος ρυθμός εξαφάνισης οργανισμών παγκοσμίως, κυρίως λόγω των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Για αυτό και η μελέτη των υδρόβιων οργανισμών αποτελεί μια πρόκληση. Στην παρούσα μελέτη έγινε εκτίμηση της πληθυσμιακής κατάστασης πολλών ειδών γαστεροπόδων των γλυκών νερών ως επί το πλείστον της ηπειρωτικής Ελλάδας. Αρκετά από τα είδη που μελετήθηκαν είναι ενδημικά της χώρας και σύμφωνα με την πρόσφατη αξιολόγηση της IUCN, έχουν χαρακτηριστεί ως Εκλιπόντα (Extinct) ή ως Κρισίμως Κινδυνεύοντα (Critically Endangered). Παράλληλα, αξιολογήθηκε η κατάσταση των υγροτόπων που τα είδη ήταν παρόντα και έγινε καταγραφή των κύριων ανθρωπογενών πιέσεων που δέχονται. Χρησιμοποιώντας γενετικά δεδομένα προερχόμενα από τα είδη που συλλέχθηκαν στη μελέτη αυτή, σε συνδυασμό με αντίστοιχες αλληλουχίες από βάσεις γενετικών δεδομένων, ανακατασκευάστηκε το φυλογενετικό δένδρο των εξελικτικά συγγενικότερων ειδών. Επιπρόσθετα, η ανάλυση των γενετικών δεδομένων κατέδειξε τη συρρίκνωση του πληθυσμού που έχει υποστεί ένα από τα ενδημικά και Κρισίμως Κινδυνεύοντα είδη που απαντάται σε 3 μονάχα θέσεις εντός της Ελλάδας. Τέλος, με βάση μορφολογικά και γενετικά δεδομένα περιγράψαμε ένα νέο γένος υδρόβιου γαστεροπόδου, ενώ για πρώτη φορά καταγράφηκαν όλα τα είδη Προσωβράγχιων γαστεροπόδων που βρέθηκαν σε ένα νησί των Κυκλάδων, ένα απομονωμένο νησί του ανατολικού Αιγαίου, καθώς και σε ένα ποτάμιο σύστημα της βόρειας Ελλάδας.

Τελική Αναφορά

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Συντονιστής:

Κώστας Τριάντης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μέλη Ομάδας:

Αριστείδης Παρμακέλης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Κανέλλα Ραδέα, Τεχνολόγος Εργαστηρίων, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σοφία Τερζοπούλου, Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Βασίλειος Παπαδόγιαννης, Προπτυχιακός Φοιτητής, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου

15701 Αθήνα

Τηλ.: 210 72 74 397

Φαξ: 210 72 74 065

secr@biol.uoa.gr

www.biol.uoa.gr

menuShadow