Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

ΔιεισδυονταΣ στα πυκνα μοριακα νεφη των γαλαξιων

Εθνικο Αστεροσκοπειο Αθηνων

2012

Η μελέτη μας βασίζεται στην ανάλυση μεγάλου πλήθους παρατηρήσεων μοριακών γραμμών σε Λαμπρούς Γαλαξίες στο Υπέρυθρο (LIRGs: γαλαξίες με λαμπρότητες στα υπέρυθρα μήκη κύματος LIR≥1010 L0) στο κοντινό Σύμπαν και προσδίδει μια νέα διάσταση στη γνώση μας για τις συνθήκες του μοριακού αερίου στους γαλαξίες. Ο κύριος ανιχνευτής του συνολικού μοριακού αερίου στους γαλαξίες, το μόριο του CO, παρατηρήθηκε στις χαμηλές του μεταβάσεις από επίγεια τηλεσκόπια (το τηλεσκόπιο JCMT στη Χαβάη και το τηλεσκόπιο IRAM στην Ισπανία) ενώ συμπληρωματικές παρατηρήσεις μεγαλύτερων μεταβάσεων (υψηλότερων από J=4-3) πάρθηκαν από το διαστημικό τηλεσκόπιο Herschel του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ΕΟΔ).

Χρησιμοποιώντας αυτό το μοναδικό δείγμα γαλαξιών LIRG καταλήγουμε στο ότι η "τύρβη" και η πυκνότητα ενέργειας κοσμικής ακτινοβολίαςUCR, συγκρινόμενες με την υπεριώδη/ορατή ακτινοβολία από τις περιοχές αστρο-γένεσης, είναι οι κύριες πηγές θέρμανσης. Ειδικά στους Υπέρλαμπρους Γαλαξίες στο Υπέρυθρο (ULIRGs: LIR>1012 L0) οι περιοχές που θερμαίνονται από υπεριώδη/ορατή ακτινοβολία περικλείουν μονάχα ένα μικρό ποσοστό της μάζας μοριακού αερίου ενώ οι μεγάλες πυκνότητες κοσμικής ακτινοβολίας και η ισχυρή "τύρβη" που απαντώνται σε αυτού του είδους γαλαξιών μπορούν να θερμάνουν το μοριακό αέριο σε θερμοκρασίες 100-200 Κ. Ακόμα περισσότερο, η ισχυρή υπερηχητική "τύρβη" στους ULIRGs ανακατατάσσει το μοριακό αέριο σε πυκνότερες περιοχές (≥104 cm−3) απ' ότι σε απομονωμένους σπειροειδής γαλαξίες (~(102– 103) cm−3). Το γεγονός αυτό καθιστά τις χαμηλές μεταβάσεις του μορίου του CO ανίκανες να προσδιορίσουν τις ιδιότητες του μεγάλου μέρους του μοριακού αερίου στους ULIRGs με αποτέλεσμα την υποεκτίμηση της μάζας του. Τέλος, η σύγκριση δύο γαλαξιών (NGC6240 και Arp193) είναι ένα μοναδικό παράδειγμα που υποδεικνύει ότι γαλαξίες μπορεί να έχουν παραπλήσιες μετρήσεις για τις χαμηλές μεταβάσεις του μορίου του CO αλλά πολύ διαφορετικές υψηλές μεταβάσεις (υψηλότερες από J=4-3) με αποτέλεσμα πολύ διαφορετικές συνθήκες στο μοριακό αέριο των γαλαξιών.

Τελική Αναφορά

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Συντονιστής:

Μανώλης Ξυλούρης, Κύριος Ερευνητής, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Μέλη Ομάδας:

Παντελής Παπαδόπουλος, Ερευνητής, Max Plank Institute

Paul Van der Werf, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Leiden

Kate Isaak, Ερευνήτρια, European Space Research & Technology Centre

Λόφος Νυμφών

11810 Θησείο Αθήνα

Τηλ.: 210 34 90 000

Φαξ: 210 34 90 120

www.noa.gr 

menuShadow