Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

Ανευρεση προβλεπτικων παραγοντων για την εκτιμηση τηΣ αποτελεσματικοτηταΣ τηΣ αντιαγγειογενετικηΣ θεραπειαΣ του κολοορθικου καρκινου

Τμημα ΙατρικηΣ, Πανεπιστημιο Πατρων

2012

Ο κολοορθικός καρκίνος αποτελεί τον τρίτο συχνότερα εμφανιζόμενο τύπο καρκίνου. Το bevacizumab, ένα μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι του VEGF αναστέλλει την αγγειογένεση, μια διαδικασία απαραίτητη για την ανάπτυξη του όγκου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν τεκμηριωμένοι προβλεπτικοί παράγοντες που να συντελούν στην εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας με bevacizumab. Σκοπός της παρούσας ερευνητικής πρότασης ήταν η συμβολή στην ανεύρεση πολυμορφισμών με προβλεπτική αξία που θα μπορούν να διαχωρίσουν τους ασθενείς με βάση την ανταπόκρισή τους στη θεραπεία. Μελετήσαμε ένα μεγάλο αριθμό νουκλεοτιδικών πολυμορφισμών σε 20 ασθενείς με κολοορθικό καρκίνο που έλαβαν bevacizumab ως μέρος της θεραπείας τους, χρησιμοποιώντας μικροσυστοιχίες. Έτσι αναδείχθηκαν 32 πολυμορφισμοί ως πιθανοί προβλεπτικοί παράγοντες. Γονοτυπήσαμε με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) 170 ασθενείς με κολοορθικό καρκίνο που έλαβαν bevacizumab ως μέρος της θεραπείας τους για 2 από τους 32 πολυμορφισμούς που αναδείχθηκαν με τις μικροσυστοιχίες ως σημαντικοί. Και οι δύο συγκεκριμένοι πολυμορφισμοί αποδείχθηκαν ανεπαρκείς για τον αξιόπιστο διαχωρισμό των ασθενών σε ασθενείς με ευνοϊκή ή δυσμενή κλινική έκβαση. Συμπερασματικά, με την παρούσα ερευνητική εργασία προέκυψε μια πληθώρα δεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικές πειραματικές δοκιμασίες με σκοπό την ανάδειξη πολυμορφισμών με προβλεπτική αξία ως προς την ανταπόκριση των ασθενών με κολοορθικό καρκίνο στην αντιαγγειογενετική αγωγή με bevacizumab.

Τελική Αναφορά

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Συντονιστής:

Χαράλαμπος Καλόφωνος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών

Μέλη Ομάδας:

Άννα Αντωνακοπούλου, Επικεφαλής, Εργαστήριο Μοριακής Ογκολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Αναστασία Κοττόρου, Ερευνήτρια, Εργαστήριο Μοριακής Ογκολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Φωτεινός Δημητρακόπουλος, Ερευνητής, Εργαστήριο Μοριακής Ογκολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Αχιλλέας Νικολακόπουλος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Εργαστήριο Μοριακής Ογκολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Έφη Γιαννοπούλου, Ερευνήτρια, Εργαστήριο Κλινικής Ογκολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Πανεπιστημιούπολη

26504 Ρίο Αχαΐα

Τηλ.: +30 2610 969 100 & 969108

Fax: +30 2610 996 103

www.med.upatras.gr

menuShadow