Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

Αναπτυξη καινοτομου φιλικηΣ προΣ το περιβαλλον μεθοδου για τον ελεγχο του οικονομικηΣ σημασιαΣ εντομου Bactrocera oleae

Τμημα ΜοριακηΣ ΒιολογιαΣ και ΓενετικηΣ, Δημοκριτειο Πανεπιστημιο ΘρακηΣ

2012

Η παρούσα μελέτη αφορά αφορά στη διερεύνηση των δυνατοτήτων αποσιώπησης γονιδίων μέσω της παρεμβολής RNA (RNAi) στο έντομο Bactrocera oleae (δάκος) που αποτελεί το σημαντικότερο παράσιτο των ελαιόδεντρων. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε ως μοντέλο ένα διαγονιδιακό στέλεχος B. oleae στο οποίο το γονίδιο της RFP (Red Fluorescent Protein) εκφράζεται σε όλους τους ιστούς του ζώου υπό τον έλεγχο ενός ιδιοστατικού υποκινητή (constitutive promoter). Δοκιμάστηκε μια σειρά από εναλλακτικά πρωτόκολλα χορήγησης βακτηρίων που παρήγαγαν dsRNA (double-stranded RNA) του γονιδίου ενώ παράλληλα ελέγχθηκε η αποτελεσματικότητά της αποσιώπησης σε διάφορα στάδια της ανάπτυξης του εντόμου. Τα αποτελέσματά μας υπέδειξαν πως ήταν εφικτή η μερική αποσιώπηση του γονιδίου της RFP στις προνύμφες μέσω της ενσωμάτωσης των βακτηρίων στη δίαιτα τους. Ακολουθώντας την ίδια μεθοδολογία επιχειρήσαμε να προκαλέσουμε την αποσιώπηση του γονιδίου της ακετυλοχολινεστεράσης του δάκου (boAChE). Στο πλαίσιο αυτό πετύχαμε μικρής έκτασης αποσιώπηση του γονιδίου στις προνύμφες του εντόμου, μέσω της χορήγησης στην τροφή τους ενός βακτηριακού στελέχους που συνέθετε dsRNA του γονιδίου boAChE.

Τελική Αναφορά

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Συντονιστής:

Γεώργιος Σκάβδης, Επικουρος Καθηγητής, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Μέλη Ομάδας:

Παναγιώτης Μποζέλος, Φοιτητής, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Ελένη Δαούτσαλη,Φοιτήτρια, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Πανεπιστημιούπολη,

περιοχή Δραγάνα,

68100 Αλεξανδρούπολη

Τηλ.: 25510 30 610 &13

Fax: 25510 30 613

www.mbg.duth.gr

menuShadow