Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

ΑναπαριστωνταΣ το παρελθον: ΨηφιακεΣ τεχνολογιεΣ και ανασκαφεΣ στην Πολη ΧρυσοχουΣ τηΣ Κυπρου

Τμημα ΠληροφορικηΣ, Πανεπιστημιο Princeton

2012

Οι πρόσφατες εξελίξεις στις τεχνολογίες τρισδιάστατης σάρωσης και απόδοσης των computer graphics έχουν αρχίσει να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην τεκμηρίωση και την κατανόηση του υλικού πολιτισμού. Η μελέτη «Αναπαριστώντας το παρελθόν» είχε ως στόχο την από κοινού συμμετοχή φοιτητών Αρχαιολογίας και Πληροφορικής στη δημιουργία εικονικών αναπαραστάσεων και περιηγήσεων σε έναν αρχαιολογικό χώρο.

Η μελέτη επικεντρώθηκε σε τέσσερα βασικά κτήρια που αποκάλυψαν οι ανασκαφές του πανεπιστημίου Princeton στην πόλη Χρυσοχούς στην Κύπρο, η χρονολόγηση των οποίων εκτείνεται μεταξύ της Κυπρο-Αρχαϊκής περιόδου, η οποία αρχίζει τον 7ο π.Χ αιώνα, έως την ύστερη αρχαιότητα, τον 7ο μ.Χ. αιώνα. Σκοπός ήταν η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο οι τρισδιάστατες αναπαραστάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τεκμηρίωση, την έρευνα, και την επικοινωνία προς το ευρύ κοινό, παρέχοντας άρτιες οπτικές μεταφορές, οι οποίες, ταυτόχρονα, εκφράζουν την αβεβαιότητα και τη μεταβολή που χαρακτηρίζουν ένα μνημείο του μακρινού παρελθόντος.
Κατά τη διάρκεια σεμιναρίου Πληροφορικής και Αρχαιολογίας την άνοιξη του 2012, οι φοιτητές δημιούργησαν αναπαραστάσεις των κτιρίων αυτών, οι οποίες συμπληρώθηκαν με αντικείμενα που είχαν σαρωθεί τρισδιάστατα. Επειδή σώζονται μόνο τα θεμέλια των κτηρίων, μεγάλη πρόκληση ήταν η ενσωμάτωση της αρχαιολογικής γνώσης σχετικά με τη διατήρηση των δομικών υλικών, τις διαφορετικές φάσεις επανάχρησης καθώς και τις βλάβες συνεπεία μεταγενέστερων κατασκευών.

Τα μοντέλα παρουσιάστηκαν σε μια μικρού μήκους ταινία κινούμενης εικόνας που εστιάζει στα κτήρια, στις χωρικές σχέσεις μεταξύ τους, και στις πιθανές αναστηλώσεις που μπορεί να πραγματοποιηθούν, σε εναρμόνιση με τις ανασκαφές. Η ταινία παρουσιάστηκε ως μέρος μουσειακής έκθεσης με αντικείμενα από την πόλη Χρυσοχούς, ενώ, σε συνδυασμό με τις αναπαραστάσεις, θα αποτελέσει μέρος μιας έκθεσης μακράς διάρκειας στην Κύπρο, αλλά και στο διαδίκτυο.

Τελική Αναφορά

Δείτε εδώ την εν λόγω ταινία μικρού μήκους κινούμενης εικόνας (στα Αγγλικά)

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Συντονιστής:

Szymon Rusinkiewicz, Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Princeton

Μέλη Ομάδας:

Joanna S. Smith, Ειδικός Συνεργάτης, Τμήμα Τέχνης και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Princeton

Δημήτρης Γόντικας, Εκτελεστικός Διευθυντής, Πρόγραμμα Ελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Princeton

35 Olden St.

Princeton, NJ 08540-5233

Τηλ.: +1  609 258 5030

Fax: +1 609 258 1771

www.cs.princeton.edu (στα Αγγλικά)

menuShadow