Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

Αξιολογηση τηΣ ΕλληνικηΣ ΤραπεζαΣ Γενετικου Υλικου (ΕΤΓΥ) 

Τμημα Διεθνων & Ευρωπαϊκων Οικονομικων Σπουδων, Οικονομικο Πανεπιστημιο Αθηνων

2012

Στόχος της μελέτης είναι η οικονομική αξιολόγηση υπηρεσιών που συνδέονται με τους φυτικούς γενετικούς πόρους της Ελληνικής Τράπεζας Γενετικού Υλικού (ΕΤΓΥ) οι οποίες ενδέχεται να παίξουν σημαντικό ρόλο σε θέματα διατροφικής ασφάλειας. Η διασφάλιση της γεωργικής παραγωγής σε σχέση με την κλιματική αλλαγή, αλλά και η αύξηση της παραγωγής για να καλυφθούν οι διογκούμενες ανάγκες διατροφής του αυξανόμενου πληθυσμού του πλανήτη, είναι δύο κύριες προκλήσεις στην αντιμετώπιση των οποίων μπορεί να συμβάλει η ΕΤΓΥ. Εφαρμογές του γενετικού υλικού με ανάπτυξη νέων βελτιωμένων ποικιλιών που μπορούν να ανθέξουν αντίξοες συνθήκες καλλιέργειας χαρακτηρίζονται ως αξίες ασφάλειας και αποτελούν αντικείμενο της παρούσας μελέτης μαζί με αξίες που σχετίζονται με αύξηση της παραγωγής της γεωργίας και ονομάζονται αξίες παραγωγικότητας. Αναπτύχθηκαν σενάρια για την εκτίμηση των αξιών ασφάλειας και παραγωγικότητας που σχετίζονται με τη συλλογή γενετικού υλικού της ΕΤΓΥ. Προέκυψε ότι οι αξίες ασφάλειας είναι μεγαλύτερες από τις αξίες παραγωγικότητας και εκτιμήθηκε ότι ανέρχονται από 55 έως 995 εκατομμύρια Ευρώ ανάλογα με τις υποθέσεις σχετικά με τους μελλοντικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει η γεωργία. Καθώς οι αξίες ασφάλειας που παρέχει η ΕΤΓΥ είναι σημαντικά μεγαλύτερες από τα κόστη της, η μελέτη δείχνει ότι η διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη της ΕΤΓΥ είναι επιθυμητή στρατηγική σε οικονομικούς όρους.

Τελική Αναφορά (στα Αγγλικά)

Ακολουθεί συνοπτικό βίντεο παρουσίασης της μελέτης (κυρίως στα Αγγλικά)

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Συντονιστής:

Αναστάσιος Ξεπαπαδέας, Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μέλη Ομάδας:

Σοφία Σπύρου, Σύμβουλος Περιβάλλοντος

Εύα Κουγέα, Υπόψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Παρθενόπη Ράλλη, Ελληνική Τράπεζα Γενετικού Υλικού

Νικόλαος Σταυρόπουλος, τέως διευθυντής, Ελληνική Τράπεζα Γενετικού Υλικού

Αθανάσιος Τσιβελίκας, Ελληνική Τράπεζα Γενετικού Υλικού

Βασιλική Τσιαούση, Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων και Υγροτόπων

Πατησίων 76,

ΤΚ 104 34 Αθήνα

Τηλ.: 2108203 106

Fax: 2108214 122

deossecr@aueb.gr

www.deos.aueb.gr

menuShadow