Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

Χαρτογραφηση του γλωσσικου προφιλ των ελληνοφωνων ατομων στο Φασμα Αυτιστικων Διαταραχων

Τμημα ΛογοθεραπειαΣ, Τεχνολογικο Εκπαιδευτικο Ιδρυμα Πατρων

2011

Οι μελέτες της γραμματικής των ατόμων με αυτισμό είναι πολύ πρόσφατες, έχουν εστιάσει κυρίως στην αγγλική γλώσσα και συνήθως σε άτομα από διάφορα σημεία του αυτιστικού φάσματος. Στόχος της μελέτης είναι να διερευνήσει τις γραμματικές ικανότητες των ελληνόφωνων ατόμων στο φάσμα του αυτισμού.

Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 20 παιδιά ηλικίας 5-8 ετών (μέση ηλικία: 6 έτη και 8 μήνες), με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας και φυσιολογικούς δείκτες λεκτικής και μη λεκτικής νοημοσύνης, έτσι ώστε τα τυχόν γλωσσικά ελλείμματα να μπορούν να αποδοθούν στον αυτισμό. Για κάθε παιδί με αυτισμό μελετήθηκε επίσης ένα παιδί τυπικής ανάπτυξης, ηλικίας 5-8 ετών (μέση ηλικία ομάδας ελέγχου: 6 έτη και 9 μήνες), με τους ίδιους λεκτικούς και μη λεκτικούς δείκτες. Αξιολογήθηκε η κατανόηση της αναφοράς των αντωνυμιών (ισχυρών αδύναμων/κλιτικών τύπων, καθώς και αυτοπαθών) και της μη ενεργητικής ρηματικής μορφολογίας (με παθητική και αυτοπαθή ερμηνεία).

Η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά με αυτισμό δεν διέφεραν από τα τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά παρά μόνο ως προς τις κλιτικές αντωνυμίες, γεγονός που καθιστά αυτόν τον τομέα της γραμματικής ευαίσθητο στον αυτισμό στην ελληνική γλώσσα και, πιθανώς, διαγλωσσικά. Tέλος, και οι δύο ομάδες είχαν αρκετά χαμηλή απόδοση στα παθητικά ρήματα, αλλά όχι στα αυτοπαθή, παρότι οι δύο τύποι έχουν την ίδια μορφολογία στην Ελληνική.

Τελική αναφορά

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Συντονιστής:

Τερζή Αρχόντω, Καθηγήτρια, Τμήμα Λογοθεραπείας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πατρών

Μέλη Ομάδας:

Μαρίνης Θεόδωρος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κλινικών Επιστημών της Γλώσσας, Πανεπιστήμιο Reading

Φρανσίς Κωνσταντίνος, Παιδοψυχολόγος, Β΄ Ψυχιατρική Κλινική, Αττικό Νοσοκομείο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Κωτσοπούλου Αγγελική, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Λογοθεραπείας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πατρών

Μ. Αλεξάνδρου 1

263 34 Κουκούλι Πάτρα

Τηλ.: 2610 36 24 74

Φαξ: 2610 33 13 35

logotherapeia@teipat.gr

www.logoth.teipat.gr/

menuShadow