Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

Οργανωση και ευαισθησια του ωκεανιου ρευματοΣ τηΣ ΑνταρκτικηΣ

Τμημα ΦυσικηΣ, Εθνικο και Καποδιστριακο Πανεπιστημιο Αθηνων

2011

Πρόσφατα υποστηρίχθηκε ότι ο ρυθμιστής του κλίματος της Γης μπορεί να βρίσκεται στις νότιες θάλασσες, όπου, ανάμεσα στις ηπείρους του Νότου και της Ανταρκτικής, ρέει το πιο ισχυρό ωκεάνιο ρεύμα στη Γη, το Antarctic Circumpolar Current (ACC). Ωστόσο, το ACC έχει κατανοηθεί ελάχιστα, καθώς στρόβιλοι μικρής κλίμακας που δεν προσομοιώνονται από κλιματικά μοντέλα καθορίζουν τις ιδιότητές του. Επομένως, υπάρχει ανάγκη για μία θεωρητική μελέτη της κλιματολογίας του ρεύματος ώστε να κατανοηθεί η δυναμική του και να επιτευχθεί η ακριβής μοντελοποίησή του.

Στη μελέτη χρησιμοποιήσαμε νέα θεωρητικά αποτελέσματα και κατασκευάσαμε ένα απλοποιημένο αλλά ρεαλιστικό μοντέλο της δυναμικής του ACC που δίνει τη δυνατότητα μελέτης της εξάρτησης της κλιματολογίας του ACC από εξωτερικούς παράγοντες.

Η μελέτη κατέληξε ότι υπάρχουν δύο κύριες κλιματικές καταστάσεις του ACC. Στην πρώτη κατάσταση η δομή του ACC καθορίζεται από τη μέση ατμοσφαιρική κυκλοφορία, ενώ η δεύτερη προσδιορίζεται από τη δυναμική των στροβίλων που αναπτύσσονται στο ρεύμα. Δεδομένων των εξωτερικών παραμέτρων, οι κλιματικές καταστάσεις αυτές είναι μοναδικές. Αν οι καταστάσεις δεν ήταν μοναδικές τότε το ACC θα μπορούσε, κάτω από ίδιες εξωτερικές συνθήκες, να μεταβαίνει από τη μία κατάσταση στην άλλη και να οδηγείται σε απότομες κλιματικές αλλαγές. Η μοναδικότητα των καταστάσεων δείχνει ότι αυτή η συμπεριφορά αποκλείεται. Η βασική παράμετρος που καθορίζει την κλιματική κατάσταση του ρεύματος βρέθηκε ότι είναι η μεταβλητικότητα του ανέμου, η οποία δεν περιλαμβάνεται στα σημερινά κλιματικά μοντέλα.

Συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι ο παράγων αυτός είναι καθοριστικός και πρέπει να συμπεριληφθεί για να επιτευχθεί ρεαλιστική περιγραφή της επίπτωσης του ACC στο κλίμα.

Τελική αναφορά (στα Αγγλικά)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Συντονιστής:

Ιωάννου Πέτρος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μέλη Ομάδας:

Μπάκας Νικόλαος, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τμήμα Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Κωνσταντίνου Ναβίτ, Υποψήφιος Διδάκτορας, Τμήμα Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πανεπιστημιούπολη

15784 Ζωγράφου Αθήνα

Τηλ.: 210 72 76 799

Φαξ: 210 72 76 988

secr@phys.uoa.gr

www.phys.uoa.gr/ 

menuShadow