Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

Νεα φαρμακα με στοχευμενη δραση εναντια στιΣ καρδιακεΣ αρρυθμιεΣ

Ιδρυμα Ιατροβιολογικων Ερευνων τηΣ ΑκαδημιαΣ Αθηνων (ΙΙΒΕΑΑ)

2011

Οι καρδιακές αρρυθμίες εμφανίζονται σε εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως κι έχουν συσχετιστεί με φαινόμενα αιφνίδιου θανάτου, τόσο σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια όσο και σε υγιή άτομα. Οι υπάρχουσες φαρμακολογικές προσεγγίσεις εστιάζουν κυρίως στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων και όχι στην καταπολέμηση των μηχανισμών παθογένεσης. Είναι αξιοσημείωτο ότι συχνά φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των αρρυθμιών μπορούν να επιφέρουν το αντίστροφο αποτέλεσμα: να προκαλέσουν αρρυθμίες.

Προκειμένου να επιτευχθεί η ανάπτυξη νέων φαρμάκων με στοχευμένη δράση και άρα μεγαλύτερη και μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα, απαιτείται: α) εις βάθος κατανόηση των μοριακών μηχανισμών παθογένεσης, β) επιλογή κατάλληλων φαρμακευτικών ουσιών που θα μπορούσαν να αναστείλουν τη δυσλειτουργία των μηχανισμών αυτών και γ) προκλινικές έρευνες για την αξιολόγηση των συγκεκριμένων φαρμακευτικών ουσιών χρησιμοποιώντας κατάλληλο ζωικό μοντέλο με καρδιακές αρρυθμίες.

Αξιοποιώντας τα νέα στοιχεία που έφερε στην επιφάνεια η ομάδα μας περί μοριακών μηχανισμών που συμμετέχουν στη φυσιολογική και παθολογική λειτουργία της καρδιάς, καθώς και το νέο, πολύτιμο για τη μελέτη καρδιακών αρρυθμιών, γενετικά τροποποιημένο μοντέλο ποντικού που αναπτύξαμε (junctin knock-out, JKO), πραγματοποιήθηκε λεπτομερής χαρακτηρισμός δύο νέων φαρμακευτικών ουσιών, επιλεγμένων για τη δράση τους στους μοριακούς μηχανισμούς παθογένεσης. Συγκεκριμένα, αρχικά προκλήθηκαν αρρυθμίες στα JKO ποντίκια και στη συνέχεια χορηγήθηκαν οι δύο υπο μελέτη ουσίες. Μέσα από εκτενείς αναλύσεις των ζωτικών λειτουργιών των ζώων (in vivo), καθώς και κυτταρικών μετρήσεων (in vitro), ανακαλύφθηκε ότι η μία από τις δυο ουσίες συνέβαλε σημαντικά στη μείωση των αρρυθμιών τόσο σε κυτταρικό επίπεδο (in vitro), όσο και σε επίπεδο ζώου (in vivo). Τα ευρήματά μας αυτά αναδεικνύουν τη συγκεκριμένη ουσία ως υποσχόμενο νέο φάρμακο κατά των αρρυθμιών που αξίζει να μελετηθεί σε βάθος.

Τελική αναφορά

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Συντονιστής:

Σανούδου Δέσποινα Επίκουρη Καθηγήτρια, Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μέλη Ομάδας:

Κρανιά Ευαγγελία, Καθηγήτρια, Τμήμα Φαρμακολογίας και Κυτταρικής Βιοφυσικής, Καρδιαγγειακό Κέντρο Αριστείας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο του Cincinnati Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών

Κρεμαστινός Δημήτριος, Ομότιμος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Κωστομητσόπουλος Νικόλαος, Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Α’, Κέντρο Πειραματικής Χειρουργικής, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών

Τζήμας Χρίστος, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών

Σωρανού Εφεσίου 4

11527 Αθήνα

Τηλ.: 2106597000

Φαξ: 2106597545

www.bioacademy.gr/about?lang=gr

menuShadow